Bollestad: – Nå må regjeringen lytte til familiene!

– Dette viser at den rigide tredelingen ikke funker. Nå må vi skrote hele ordningen!

Olaug Bollestad og småbarnsfamilie

Det sier partileder i KrF, Olaug Bollestad.

Halvparten av alle mødre tok ut ulønnet permisjon i fjor, viser en ny NAV-undersøkelse. Mødrene var i gjennomsnitt hjemme uten lønn og foreldrepenger i 16,4 uker. Andelen økte kraftig etter at fedrekvoten økte fra 10 til 15 uker, altså parallelt med innføringen av tredelt foreldrepermisjon. 

– NAV-undersøkelsen viser at det politiske flertallet på Stortinget har innført en løsning som norske foreldrene ikke vil ha. Regjeringen bør lytte til foreldrene, sier Bollestad.

Dårlig likestillingspolitikk

I Norge har foreldrepermisjonen vært fordelt mellom tre perioder siden 2018. Foreldre tildeles 46 uker til sammen, hvor 15 går til mor, 15 til far og 16 til fri disponering. Hensikten med en tredelt permisjon har vært å tilrettelegge for bedre fordeling mellom mor og far. 

For denne generasjons mødre og fedre tror jeg likestilling handler om at arbeidslivet må tilpasses familielivet og ikke omvendt. 

Olaug Bollestad

Likestillingsperspektivet og viktigheten av at mor kommer raskere tilbake i arbeid fremheves som viktig av dem som støtter dagens ordning. Nå ser vi at tredelingen absolutt ikke bidrar til likestilling.

– Det er alvorlig at nesten halvparten av alle mødre har tatt ut ulønnet permisjon. Ulønnet omsorgsarbeid kan føre til at man mister retten til sykepenger, og mange kan få mindre pensjonsopptjening. Det er i hvert fall ikke god likestillingspolitikk, påpeker Bollestad. 

Familiepolitikk er ikke primært likestillingspolitikk

– Samtidig bør ikke likestilling være det viktigste i familiepolitikken. Barnas beste bør veies tyngst, og familiene vet best hva som passer for seg. 

– Foreldrene skriker etter muligheten til å velg selv. Jeg klarer ikke fatte og begripe at ikke regjeringen tar tak.

Bollestad tror mange foreldre kjenner på et krysspress, både på jobb og på hjemmebane. 

– For denne generasjons mødre og fedre tror jeg likestilling handler om at arbeidslivet må tilpasses familielivet og ikke omvendt. 

– Det er selvsagt veldig bra at fedre tar ut permisjon og sånn skal det være. Men det er mor som føder og ammer barnet. Det kan vi ikke vedta oss bort ifra. Helsedirektoratets anbefaling om hvor lenge barnet bør ammes, er også i strid med tredelingen av foreldrepermisjon. Anbefalingen er at barn bør om mulig få morsmelk i hele første leveår og gjerne lengre dersom barn og mor trives med det. 

KrF ber regjeringen ta grep, og lytte til foreldrenes behov

Bollestad mener regjeringen nå må lytte til hva foreldrene ber om.

-Vi mener at foreldrene selv vet best hvordan permisjonen bør fordeles. En mer fleksibel ordning vil gi barnet og den nybakte familien en bedre start. Selv om det er viktig at far kommer raskt på banen, bør det også gis mulighet til å overføre permisjonen mellom foreldrene dersom en av foreldrene ikke har mulighet til å ta ut foreldrepermisjon, slik vi tar til orde for, sier Bollestad, og avslutter: 

– Den moderne familien og den moderne kvinnen ønsker å kombinere familieliv og arbeidsliv. Det må vi som politikere ta høyde for når vi utformer politikken vår. Den rigide tredelingen er avleggs. Vi må gi tillit til at mor og far tar valgene som passer best for seg og sin familie. På den måten styrker vi familiene men kan også bidra til at man er mer fornøyde på jobb.

KrF fremmer følgende forslag i Stortinget: 

·         Avvikle tredelingen av foreldrepermisjonen og å gå tilbake til 10 uker forbeholdt til hver av foreldrene.

·         Innføre mulighet for å overføre permisjon til den andre forelderen når man ikke får tatt ut permisjonen.

·         Utvide den totale lengden på foreldrepermisjonen med 4 uker med 100 pst lønn og 5 uker med 80 pst lønn.