Bollestad kjemper for barns rettigheter i bioteknologiloven

Det er skuffende at SV resignerer på bioteknologi. De sier nå ja til både eggdonasjon, tidlig ultralyd og assistert befruktning til enslige. KrF er opptatt av å sikre en bioteknologilov som ivaretar barns rett til å kjenne sitt opphav. Og vi ønsker ikke en utvikling hvor det legges press på å lete etter fosterets egenskaper og diagnoser.

Bilde av Olaug Bollestad

 

KrF mener etikken skal styre teknikken, og ikke motsatt.

 

Både Arbeiderpartiet og FrP har tidligere varslet at de vil fremme en rekke forslag som vil gi et linjeskifte i hvordan vi bruker bioteknologi i Norge. Nå signaliserer SV at de i stor grad vil legge seg på samme linje. Det skuffer nestleder i KrF, Olaug Bollestad.

-Det er skuffende at SV resignerer på bioteknologi. Med de endringene SV ønsker så vil bioteknologiloven bli betydelig liberalisert, sier Bollestad.

Linjeskifte i svangerskapsoppfølging

 -I dag handler tilbudet til gravide kvinner om mor og barns helse. Det bør det fortsette med. Systematisk tidlig ultralyd for alle vil først og fremst bidra til å avdekke Downs syndrom. Det legger et press på kvinner som venter barn med Downs på å avslutte svangerskapet. Det er ikke en utvikling som KrF ønsker, sier Bollestad.

Nei til eggdonasjon er en viktig skranke mot surrogati

Olaug Bollestad er bekymret for at det å tillate eggdonasjon kan være første steg på vei mot det å tillate surrogati.

-SV har vært en viktig alliansepartner for KrF i vårt nei til eggdonasjon og tidlig ultralyd. Nå har de snudd og går inn for begge deler. Ved å innføre eggdonasjon fjernes en viktig skranke mot surrogati, sier Bollestad.

Hun mener også at SV ikke kan si at de går inn for altruistisk eggdonasjon når de har akseptert at kvinnene kan få betaling for å gi bort eggene sine. Dette har SV tidligere advart sterkt imot, da det kan føre til at spesielt sårbare kvinner lar seg utnytte og at kvinnekroppen kommersialiseres.

KrF kjemper fortsatt

Bollestad har ikke gitt opp kampen for at barn skal kjenne sitt opphav. KrF kommer fortsatt til å kjempe for at bioteknologiloven skal handle om alle barns rettigheter og ikke noen voksnes ønsker. Hun understreker at ingenting er avgjort enda.

-Disse sakene er ikke avgjort før stortinget har stemt. KrF har en viktig kamp å kjempe frem til da, for mange partier stiller sine representanter fritt i slike saker, avslutter Bollestad.