Bollestad: – Er det virkelig sant at også SV kan si ja til aktiv dødshjelp?

Krefter i SV vil at partiet skal gå inn for utredning av aktiv dødshjelp. – Jeg vil ha et samfunn som gir livshjelp, ikke dødshjelp til de svakeste, sier Olaug Bollestad.

Olaug Bollestad med illustrasjonsfoto av hånden til eldre person

SV diskuterer i disse dager hvorvidt partiet skal gå inn for utredning av aktiv dødshjelp. Det gjør KrFs nestleder, Olaug Bollestad trist. Hun mener at legalisering av aktiv dødshjelp vil true menneskeverdet.

– Dette er en vanskelig diskusjon med mange krevende etiske dilemmaer, men KrF er tydelige på at aktiv dødshjelp ikke kan være samfunnets svar på lidelse. Med en slik praksis vil en bli nødt til å trekke opp en grense for når et menneske er sykt nok til at det er greit å avslutte livet. Da graderes livets verdi utfra opplevd livskvalitet. Vi mener samfunnets svar på lidelse skal være livshjelp, ikke dødshjelp, sier Bollestad.

De krysser med dette en grense.

Olaug Bollestad

Hun er bekymret av at SV åpner en diskusjon om å utrede aktiv dødshjelp.

– De krysser med dette en grense når de for alvor vurderer å gå inn for praksisen, sier hun.

Færre sier nei

Hun peker på at det dessverre er stadig færre partier på Stortinget som har tydelige nei-standpunkt i saken. Det har også vært lenge siden partiene har hatt tematikken på dagsordenen. Nå skal SV ta stilling til et programforslag om å utrede aktiv dødshjelp.

– Jeg håper at landsmøtet stemmer ned dette forslaget. Jeg frykter at en utredning bare er første skritt på veien mot å legalisere. Det er en vei vi som samfunn ikke bør begynne på, sier Bollestad.

Frykten for å være en byrde

Bollestad viser til rapporter fra den amerikanske delstaten Oregon som viser at halvparten som mottar dødshjelp i delstaten, oppgir at en bekymring mot livets slutt er å være en byrde for menneskene rundt.

– Jeg vil ikke ha et samfunn der syke og kanskje ensomme eldre skal ønske å avslutte livet fordi de føler seg som en byrde for samfunnet. Da må vi i stedet stille opp med hjelp og omsorg i den siste fasen.

– Kan ikke gradere menneskeverdet

Hun er uenig i menneskesynet som ligger til grunn for aktiv dødshjelp.

– Vi kan ikke gradere menneskers verdi ut i fra deres opplevde livskvalitet. Jeg står for et menneskesyn hvor hvert individ er verdt uendelig mye, og har et ukrenkelig menneskeverd, uansett alder, funksjonsevne eller sykdom. Da må vi møte eldre mennesker med livshjelp, hjelp til å mestre livet og god lindrende behandling i livets aller siste fase, avslutter hun.

Det er ikke første gang SV sender slike signaler. Da regjeringen la frem sin plan for hvordan forbedre omsorgen for eldre i livets siste fase, foreslo SV å sette ned en gruppe som skal se på mulighetene for å innføre aktiv dødshjelp.

Les mer om KrFs syn på aktiv dødshjelp her: https://krf.no/nyheter/livshjelp-for-doende/