Bli kjent med førstekandidat Olaug V. Bollestad

Olaug V. Bollestad er listetopp for Rogaland KrF. Her kan du bli litt bedre kjent med henne.

Olaug V. Bollestad er 59 år, gift og har fire voksne barn.
Hun er oppvokst i Strand og bor nå på Ålgård i Gjesdal. Olaug har jobbet mesteparten av livet som sykepleier, og på fritida liker hun godt å drive med baking og håndarbeid. I tillegg har vel de fleste nå fått med seg at hun er en ekte «influenser» hvor hun byr på «familien Larkins» via sin Instagramkonto. 

Bilde av Olaug V. Bollestad på jakt
Olaug tok jaktprøven for noen år siden.

Da ektemannen til Olaug for 20 år siden ble alvorlig syk, opplevde hun et lokalsamfunn som virkelig stilte opp. Naboer og venner hjalp barna og familien med absolutt alt. Den gang fikk hun øynene opp for hvor viktig det var med gode fellesskap mellom mennesker.

Da hun noen år senere ble spurt om å engasjere seg politisk tenkte hun at hun ville gi noe tilbake. Olaug ville være med å bygge videre på et slikt samfunn som hun selv hadde opplevd. Der mennesker møtes og betyr en forskjell for andre.

Olaug ble valgt inn i kommunestyret i Gjesdal i 2003 og var ordfører i kommunen fra 2007 frem til hun ble valgt inn på Stortinget for KrF i 2013. I perioden 2007-2013 satt hun også i Rogaland fylkesting.
Fra 2019 til dags dato er hun landbruks- og matminister i Norge.

Olaug har vært medlem i sentralstyret siden 2015, hun var 2. nestleder i perioden 2015-2017 og har vært 1.nestleder i KrF siden partiets årsmøtet i 2017.

Vi må skape gode oppvekst-vilkår for barn og unge i samfunnet vårt. Vi må ha tillit til familiene. Vi må se på eldre som en ressurs og ha en trygg og verdig eldreomsorg for alle som trenger det. Vi må ta vare på matjorda vår og legge til rette for et aktivt og framtidsretta landbruk. Vi må ta vare på klima og miljø, og vi må ha en bærekraftig næringspolitikk som skaper aktivitet og arbeidsplasser i dag og for framtida.

Bilde av Jan Frode og Olaug V. Bollestad
Olaug sammen med sin mann Jan Frode.

Alle mennesker har en uendelig verdi hele livet. Vi bør bygge samfunnet på kristne verdier med rom for frivillighet og lokale initiativ som skaper inkluderende fellesskap. Og vi som nasjon ikke må bli oss selv nok, men ta et ansvar for verdens fattige og forfulgte. Jeg er overbevist om at Norge trenger et parti som står opp for disse tingene. Derfor trenger Norge KrF!