Bli kjent med fylkesordførerkandidat Solveig Ege Tengesdal

Bilde av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal

Jeg heter Solveig Ege Tengesdal, er 56 år, gift og har to voksne barn. Ei jente på 23 år som studerer til grunnskolelærer, og en gutt på 21 år som starter på paramedic til høsten.

Vi bor i Egersund som gjerne blir omtalt som sørlandsbyen på vestlandet. Byen ligger helt sør i Rogaland, i Eigersund kommune – midt i Magma Geopark. Byen og kommunen er kjent for en godt bevart trehusbebyggelse og mye flott natur innen kort avstand. Byen er også kjent som Julebyen og for mange flotte festivaler.På fritiden setter jeg stor pris på å være sammen med familie og venner. Hybelliv i ukene gjør at jeg setter ekstra stor pris på å komme hjem. Jeg setter meg gjerne ned med ei god bok eller strikketøyet.

Jeg liker veldig godt å gå på ski vinterstid og reiser på hytta i Sirdal så ofte jeg kan.

Jeg har vært interessert i politikk siden jeg gikk på videregående. Min politiske karriere startet i 1995 som varaordfører i Eigersund, og i 2007 ble jeg også valgt inn i fylkestinget i Rogaland. I 1996 var jeg ordfører da daværende ordfører fra Ap ble hentet inn som statssekretær i Fiskeridepartementet.
Jeg har vært interessert i politikk siden jeg gikk på videregående. Min politiske karriere startet i 1995 som varaordfører i Eigersund, og i 2007 ble jeg også valgt inn i fylkestinget i Rogaland. I 1996 var jeg ordfører da daværende ordfører fra Ap ble hentet inn som statssekretær i Fiskeridepartementet.
Jeg har en allsidig yrkesbakgrunn og har fått prøvd meg i mange spennende yrker; som bedriftsrådgiver, banksjef, leder for en næringshage og daglig leder for en attføringsbedrift.
Det å få være med i oppstarten av nye bedrifter, og bidra med gode råd når nye ideer klekkes ut, er noe av det kjekkeste jeg har vært med på. Jeg har utrolig stor respekt for de som tør å satse på egen virksomhet og som setter nesten alt annet til side for å gjennomføre det de har tro på. Å være leder for en attføringsbedrift som legger tilrette for mennesker som har fysiske eller psykiske hindringer ii møte med arbeidslivet er kanskje den jobben som har vært mest meningsfull.
Jeg har også hatt en del styreverv, blant annet i Lyse, iPark og Valide for å nevne noen.
De fire siste årene har jeg vært Fylkesordfører for Rogaland. Det har vært både spennende og lærerike år. Jeg håper og tror at jeg har bidratt til en åpnere og mer synlig fylkeskommune. Jeg har et sterkt engasjement for ungdommene våre. Dette har gitt seg utslag i etablering av ungdommens fylkesutvalg og ungdommens fylkesting. Vi fikk tidlig i perioden på plass et mobbeombud som sammen med elev- og lærlingeombuder er viktige støttespillere for ungdommene. Ambisjonen om null drop-out stod vi sammen med våre samarbeidspartier Ap, Sp og V om. Målrettet arbeid har bidratt til at vi virkelig har løftet oss på statistikkene over økt gjennomføring. Dette sammen med læreplasser for alle som er kvalifisert for det blir blant de viktigste sakene innen videregående utdanning i kommende periode.

Denne perioden har vært preget av krevende vedtak og gjennomføring av viktige samferdselsprosjekt, ikke minst gjennom Bymiljøpakken. Målet er å få til en god byutvikling, bedre bymiljø og framkommelighet for alle. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår og ikke minst enighet om hvilke vei-, kollektiv- og gang-/sykkelprosjekter som skal prioriteres og hvordan disse skal finansieres. De beste løsningene for folk flest finnes i gode kompromisser på tvers av politiske skillelinjer, enten det handler om verdiskaping, fordeling av goder, omsorg, skole eller infrastruktur. Å ta vare på klima og miljø er blitt en viktig sak for meg. En av de viktigste utfordringene framover vil være å klare å prioritere og få til en bærekraftig finansiering av investeringer og drift av miljøvennlig teknologi. Har du spørsmål eller ønsker, ta gjerne kontakt med meg.

Du kan sende meg en e-post til solveig.ege.tengesdal@rogfk.no eller ta kontakt på 907 22 027.