Bli bedre kjent med kandidatene

David Hansen, opprinnelig fra Halden, innstilles på topp for stortingsvalglisten, i lag med Sarpingen Bjørn Lande og Constance Thuv fra Fredrikstad.

David Hansen (46)

Det er en mann med tyngde som topper Østfold KrF sin liste til stortingsvalget 2025. Kanskje ikke like fysisk som politisk. For 46 år gamle David Hansen har ikke rukket å etablere noen solid overvekt. Til det er aktivitetsnivået hans for høyt. Men politisk kan han ikke karakteriseres som annet enn en tungvekter.

På strømpelesten rager han 170 cm over havet. Dermed også over Oslofjorden som skiller hans nåværende bosted og hjemfylket. Og media har allerede rukket å slå mynt på at det er en vestfolding som topper listen i Østfold.  

Litt krusninger på Oslofjorden i startfasen gjør bare haldenseren David Hansen – eller David Hansen fra Åsgårdstrand i Vestfold – mer fokusert. Og hvor man velger å plassere Østfold KrF sin toppkandidat geografisk, avhenger fort av vilken agenda man har.  

Politiske stormer og skiftende agendaer er noe ektemannen til Krf sin tidligere nestleder, Inger Lise Hansen, har erfaring fra. Enten på egne eller konas vegne. Inger Lise stod i mer enn sterk kuling da hun var som mest profilert. 

Men bak en sterk kvinne står det alltid en sterk mann. Dette ordtaket med omvendte roller må det være innafor å bruke når både Inger Lise og David tilhører den liberale delen av partiet. Også innen temaer som tradisjonelt sett har vært krevende å takle i verdikonservative kretser. Som ekteskap og homofile.

Og ikke minst fordi det er et faktum. Da det stormet rundt Inger Lise, var ektemannen en sterk støtte. Som også hun har vært det når David har vært i hardt vær. For det er en mann med politisk erfaring fra både norsk og europeisk territorium som ikler seg den gule ledertrøya i KrF i Østfold foran stortingsvalget. 

Men det er en stund siden ekteparet Hansen var i mediabildet, så i Østfold KrF er man ikke så rent lite stolte og glade over at Hansen takket ja til å bli fylkets listetopp. Han startet sin politiske karriere i hjembyen Halden. Nå sikter han mot Stortinget for hjemfylket Østfold.  

Da Inger Lise ble ansatt som informasjonssjef i Horten kommune, ble det unaturlig med politikk i heimen. Ekteparet Hansen synes nemlig det er ryddig med rene linjer og roller. Nå har kona skiftet jobb. Og det er det store sjanser for at David kommer til å gjøre også. I oktober 2025.  

For når David nå melder comeback på topp i Østfold, er det med solide sjanser til å ryke rett inn på tinget. KrF hadde inntil 2017 nærmest klippekort på en av Østfolds stortingstaburetter og hadde det vært valg i dag, hadde Krf gjenerobret sitt mandat. 

Mandatet hadde tilfalt en motivert 45-åring «Vøstfold», som de siste 15-20 årene har skaffet seg omfattende erfaring også utenfor politikken.

Kanskje først og fremst fra jobbene på ledernivå i IT-giganten Microsoft, der han blant annet har jobbet mot tett opp mot kommunesektoren. På den måten har han kunnet holde seg rimelig oppdatert på hva som rører seg rundt omkring i kommune-Norge. Og på de faglige og daglige utfordringene som regjeringens og stortingets politikk påfører kommunene. 

Spesifikk og nyttig input for en kommende og sentral stortingspolitiker med andre ord. For vi tar neppe munnen for full når vi antyder at en mann med solid erfaring fra både næringsliv og politikk får en sentral plass. 

I fire år var David Hansen politisk rådgiver for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i Bondeviks andre regjering i Utenriksdepartementet. Utenrikspolitikk opptar fortsatt førstekandidaten fra Østfold. 

Først var han nei-menneske, men siden har han lang erfaring fra ja-siden i spørsmålet om EU. I to år var han blant annet også nestleder i Europabevegelsen. Så når David Hansen sier han vil fjerne Støre, så er det ikke personen Støre, men regjeringen Støre han vil til livs.

Som en liberal KrF-politiker er han ikke spesielt tilhenger av den politikken som generelt føres under nåværende regjering. Og spesielt frustrerende synes han den vaklende linjen tidligere utenriksminister Støres regjering har lagt seg på. 

Næringspolitikken ligger også langt framme i pannebrasken. Det å sørge for at næringslivet har den forutsigbarheten og de incentivene som de trenger for å skape de arbeidsplasser som landet trenger, er noe den nye stortingsrepresentanten fra Østfold vil fokusere på hvis velgerne gir han nødvendig tillit. 

Slik som skatt på arbeidende kapital. Det vil bli straks bli angrepet med tanke på å få til en endring i næringsvennlig retning.  

Haldenseren trekker for øvrig fram en virksomhet fra egen hjemby som et eksempel til etterfølgelse. E-smart i Halden har hatt en solid reise på sine drøye 10 år og er i dag en robust aktør i fortsatt vekst med over 100 ansatte. 

Østfold KrF stiller i den politiske tungvektsklassen foran stortingsvalget 2025.

Bjørn Lande (55)

Bjørn Lande kastet seg ut i politikken i forholdsvis voksen alder. 55-åringen har deretter nærmest gjort lynkarriere. Først i lokalpolitikken og bystyret i hjembyen, Sarpsborg. Deretter på fylkesnivå hvor han tok plass da Østfold gjorde comeback som fylkeskommune etter forrige valg. 

Og da valgkomiteen spurte om han kunne aksle ledervervet i Østfold KrF, svarte han ja. For Bjørn Lande er nemlig et ja-menneske, noe hans langvarige og omfattende verv innen frivillige organisasjoner i lokalmiljøet så solid understreker. 

Etter noen år i lokalpolitikken og noen måneder i fylkespolitikken har han fått blod på tann og ønsker å ta tak i rikspolitikken også.  

Jeg har jo sett at saker og ting som i lokalpolitikken stopper opp fordi vi må forholde oss til statlige organer også på fylkesplan stopper der. Så jeg ønsker å gjøre noe med det. På Stortinget så blir rammene lagt. Det er der det skjer. Og jeg ønsker å bidra, sier Bjørn Lande. 

Det har han sagt mange ganger. Ved forskjellige anledninger. I løpet av sine 55 år. For Lande fra Lande i byen Sarpsborg trigges av nettopp det. Å bidra. Å være noe for noen.  

Jeg har jo et langt liv utenfor politikken. Med yrkesmessig erfaring fra næringslivet i første rekke. Men også offentlig sektor. Innenfor databransjen. Og dette brenner han for. Å legge forholdene til rette for næringslivet.

Men bidragsyter Bjørn Lande, som brenner for mye, gløder ekstra når han kommer inn på en annen arena. Frivilligheten. Her har han lagt ned noen timers innsats opp gjennom livet. For han finner nesten ikke ord når han skal understreke hvor viktig han mener frivilligheten er.  

Minst like viktig som å tilrettelegge for næringslivet er det at vi legger forholdene til rette for denne sektoren. Unge Lande ønsker å fjerne unødige regler og rapporteringer som pålegges frivilligheten og dreper initiativ og kreativitet.  

Kanskje er han ikke lenger fullt så ung av alder, men når det gjelder engasjement og da i særdeleshet frivillighet, har den 55-åringe sarpingen beholdt sitt ungdommelige pågangsmot. 

Skjæringspunktet mellom en kreativ og skapende frivillig sektor rundt omkring i landets kriker og kroker og en byråkratisk kontroll, rapportering og oppfølging er skjør. Kontroll er viktig. Ordning & Reda. Men like viktig er det å fjerne unødvendige, byråkratiserende retningslinjer som hemmer utvikling, mener han. 

Når man snakker om frivillighet og KrF er partiet som foredrar, så tenker kanskje mange menighet, bedehus, salmesang og korsang. Og helt riktig. Her har Bjørn trådt både sine barnesko og ungdomsboots. Han har definitivt også ytt sin skjerv her.  

Men for KrF sin andrekandidat i Østfold er frivillighet mye mer enn det. Løytnant Lande har mange års erfaring fra heimevernet. Ikke mindre enn 44 år har den gule politikeren kledt seg i grønt. Så da den eldste av hans tre barn fattet interesse for skyting, så var det ikke nei i fars munn, da skytterlaget trengte ny ungdomsleder.

I flere år var han med i styre og stell i skytterlaget. For selv om sønnen gav seg, fortsatte faderen. Men det tok ikke lang tid før neste sønn fattet samme interesse. Og far? Ikke vond å be denne gangen heller. 

Skyting og skytevåpen. Kanskje ikke tilfeldig. Med tanke på Bjørn Lande mangeårig erfaring fra heimevernet. Det er først ganske nylig at den avtroppende liaison-offiseren trakk ut sluttstykket i sin AG-3 og returnerte våpen og uniform for siste gang.  

Vemodig, så klart, men livet har sine opp og nedturer. Og den største av de siste var samlivsbruddet. Sitt livs nederlag betegner han dette som. I denne livskrisen måtte jeg søke hjelp, forteller han og benytter anledning til å fokusere på akkurat det. 

Mulighetene for å søke hjelp i livskriser og terskelen for å gjøre det. De krevende livserfaringene herfra er han også tydelig på at han vil ta med seg til Løvebakken om velgerne skulle gi han den anledning.  

Bjørn crasjlandet etter mange og fine år i sitt første forhold. Men han var heldig å finne kjærligheten på ny, forteller han og smiler med både munn og øyne når han forteller om Anita. Smilet er like bredt når hans tre barn fra hans forhold og ikke minst barnebarna omtales. 

Familien står sterkt i KrF. Og familien står sterkt hos Østfoldpartiets leder og andrekandidat. Han er engasjert, brenner for mye, trigges av å kunne bidra til løsninger og om man skal karakterisere Bjørn Lande med få ord, så treffer begrepet «Sunt bondevett» rimelig bra.

Constance Thuv (23)

Når Constance Thuv nå gir seg i kast med rikspolitikken, så er hun blant annet trigget av den økende politikerforakten. Den er mer framtredende jo yngre velgerne er. Det opptar henne. Det synes hun er synd. Og det vil hun gjøre noe med.

For Constance mener dagens unge ikke er politisk uinteresserte. Men det er økende apati som preger holdninger likevel. Årsaken finner man blant representanter og holdninger på storting og i regjering. Og det er her endringer må til, mener hun.

Dagens oppvoksende generasjon frustreres over mye snakk og lite handling, mener KrF sin tredjekandidat i Østfold, som deler denne frustrasjonen. Tomme løfter og mange ord som ikke fører til handling, vil hun derfor til livs. 

23-åringen fra Fredrikstad vil ha det motsatte, mindre snakk og mer handling. Diskusjoner er viktige. Drøftelser er nødvendige. Debatter skal det være. Men så må man ikke la det gå vinter og votter før det iverksettes og handles. 

Ting som tok litt tid for få år siden, går raskere i dag og trolig enda raskere i morgen. Den yngre garde vokser opp i denne hverdagen. Kanskje er det grunnen til at unge har mindre tålmodighet til prosesser og prosesseringer enn sine foreldre? 

Constance er imidlertid opptatt av at trenden må snus og at den politiske interessen blant hos dagens unge også slår ut i politisk engasjement. Det er engasjementet som mangler. Og som holdes nede av sendrektighet og tomme løfter.

Og snakker man om yngre velgere så snakker man om nettopp den gruppen der Constance har sitt nettverk. Aldersmessig og erfaringsmessig kompletterer hun dermed KrF Østfold sine øverste kandidater.

Constance Thuv har et politisk forbilde. Og det forbildet vil hun bli enda bedre kjent med fram mot valget. Det er nemlig førstekandidaten som er det politiske forbildet til tredjekandidaten. 

Men tegningen er synlig for oss, lenge før hun sier det i klartekst. De tanker og holdninger hun deler, er sterkt sammenfallende med det vi hører fra David Hansens munn, så vi har vi allerede sett skissen. 

I et scenario der en 45-åring fra Halden/ Åsgårdstrand får fast stortingsplass og en 55-åring fra Sarpsborg blir vara, må likevel 23-åringen fra Fredrikstad være beredt til å møte. 

Men Constance er i dag vara for Bjørn Lande til fylkestinget og det er en kombinert klagende/ leende tone i stemmen hennes når hun forteller at Bjørn er veldig pliktoppfyllende og sjelden melder forfall. 

Varaplassen til Fylkestinget har hun med andre ord ikke utnyttet, men som fast medlem av hovedutvalget for utdanning og næring i Østfold Fylkeskommune, har hun fått bryne seg. 

Som hun har det siden hun som 18 åring begynte å engasjere seg i lokalpolitikken. Sin unge alder til tross, Constance har allerede rukket å få en viss politisk erfaring.

Og med en engasjert europaorientert samboer på heimebane og jobben som trainee/ advokatsekretær i Kommunenes Sentralforbund på deres baner, får hun ytterligere relevant påfyll. 

23-åringen i fylkets hovedutvalg med ansvaret for utdanning, nærmer seg mål i sitt eget utdanningsløp også. Studiene i forretningsjuss og økonomi ved Handelshøgskolen BI skal toppes med en Master som Constance straks er klar til å gi seg i kast med. 

Østfold KrF kan med andre ord skilte med en tredjekandidat som ikke akkurat ligger på latsiden foran kommende stortingsvalg.

Stortingslisten fra Østfold KrF
1. David Hansen, Åsgårdstrand
2. Bjørn Lande, Sarpsborg
3. Constance Thuv, Fredrikstad
4. Kasy Galgalo, Moss
5. Britt Gulbrandsen, Indre Østfold
6. Jørgen Reymert Jensen, Indre Østfold
7. Kristin Stordal, Moss
8. Kolbjørn Westberg, Fredrikstad
9. Iselin Bjørnstad, Rakkestad
10. Jonas Lande, Sarpsborg
11. Maria Celine Lundeby, Fredrikstad
12. Dagfinn Stærk, Halden
13. Kamilla Pletten Aasgard, Skiptvet
14. Martin Alfsen, Fredrikstad
15. Line Henriette Holten, Fredrikstad