Bioteknologiloven må beskytte menneskeverdet

– KrF ser fram til å lese Stortingsmeldingen om evalueringen av Bioteknologiloven. Vi ønsker at loven evalueres, oppdateres og endres, men det er viktig for samfunnet at det ikke gjøres endringer som utfordrer menneskeverdet, sier Olaug Bollestad, KrFs helsepolitisk talskvinne og nestleder.

Olaug Bollestad
FOTO: AGNETE BRUN/TINAGENT

– Vi har sagt at det er viktig for oss at det ikke blir liberaliseringer som utfordrer menneskeverdet på vår vakt. Vi er glad for at vi nå står ved slutten av stortingsperioden og at heller ikke dette Stortinget har gjort endringer i bioteknologiloven som vi mener er uheldige, påpeker Bollestad.

Den medisinsk-teknologiske utviklingen gjør at vi trenger noen oppdateringer i eksisterende bioteknologilov. Et eksempel er persontilpassede medisiner hvor utviklingen er rask.  I loven står det også at den skal evalueres hvert femte år.

-KrF mener det er behov for en streng lov fordi disse temaene påvirker hvordan vi ser på mennesket. Dette handler om menneskeverd, sier Bollestad.

KrF mener det er positivt at regjeringen uttrykker ønske om å styrke barns rettsstilling.
– Hvorvidt dette er forenlig med regjeringens ønske om å rekruttere flere donorer, er jeg mer usikker på. KrF mener regjeringens strategi for å øke antall donorer er feilslått, sier Bollestad.

KrF mener det er bra at regjeringen ikke vil åpne for surrogati i Norge. For KrF er noen av regjeringens vurderinger og forslag krevende.

– Blant annet er KrF mot å videreføre praksis med sykdomstesting av befruktede egg (PGD) eller teste befruktede egg for å velge ut «donormatch» til allerede født, sykt søsken (PGD/HLA). Regjeringen konkluderer ikke på spørsmålet om å tillate eggdonasjon, men KrF har tatt et tydelig standpunkt mot dette, avslutter Bollestad.