Biologisk kjønnsforståelse – hvorfor er dette viktig?

Krf Kvinner inviterer til webinar om biologisk kjønnsforståelse. Webinaret streames på Facebook 16. juni 2021 kl. 20-21. Det er gratis og åpent for alle.

Problemstillinger knyttet til kjønn har blitt stadig mer omstridt og betent, hvor det finnes flere konkurrerende ideer på hvordan kjønn skal defineres.

KrF Kvinner Trøndelag ønsker i den forbindelse å løfte frem de gode argumentene for hvorfor den biologiske kjønnsforståelsen er viktig, og vi har derfor invitert tre eksperter til en samtale om kjønn:

1) Christina Ellingsen (Bioteknolog, matriark og styreleder WHRC Norge)
2) Marit Johanne Bruset (Spesialist i klinisk psykologi)
3) Øyvind Håbrekke (Stortingskandidat og forfatter av boka «Den liberale familien»)

Samtalen blir streamet på Facebook onsdag 16. juni kl 20.00. Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål i kommentarfeltet i etterkant av panelsamtalen.

Link til facebookarrangementet