Bedre lokal forankring for vindkraftprosjekt

I dag har det blitt flertall på Stortinget for historiske vindkraftinnstramminger – Et viktig grep for norsk natur og lokaldemokratiet, sier energipolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug.  

Tore Storehaug foran Stortinget

Historiske innstramminger

Nå foreslås det at planlegging og bygging av vindkraftanlegg innlemmes i plan- og bygningsloven, og det legges til rette for endringer i konsesjonsbehandlingen for å sikre den lokale og regionale forankringen, skjerpe tidsløpet, færre endringer i prosjektene og gi strengere krav til utbyggere.

De fire partiene mener og det er viktig å få på plass et skatteregime som gir forutsigbarhet både til utbyggere, kommuner, fylke og stat.

– Regjeringen har lagt opp til innstramminger for å sikre bedre lokal forankring. Jeg er glad for at vi har blitt enig med FrP om dette, sier Storehaug.

– Vi har sett et stort engasjement i denne saken. Med endringene som nå får flertall på stortinget får vi et regelverk som er strengere og tar inn over seg mange av innspillene vi har fått, sier Storehaug.

– Dette sørger for bedre lokal forankring for vindkraftprosjekt.

Tydeligere og strengere krav

KrF, Venstre, Høyre og FrP vil at planlegging og bygging av vindkraftanlegg skal innlemmes i plan- og bygningsloven, og partiene er enige om at det i konsesjonen skal fremkomme antall turbiner som planlegges, og hvor høye de skal være. Det skal og etableres en buffersone til bebyggelse eller annen aktivitet.

I forhandlingene er det også blitt enighet om at det trengs strengere krav til eiere av vindkraftverk når det kommer til opprydding og størst mulig grad av tilbakeføring av natur etter utbyggingen er gjort. Det kommer utbyggere til å måtte garantere for før de begynner å bygge.

– Til syvende og sist handler det om at vi skal ta vare på naturen vår. Da må vi stille krav, sier Storehaug.

Vil se på hva som kan gjøres også før lovendringer

Regjeringspartiene og FrP vil også at det skal vurderes om det før slik lovendring er gjennomført, kan innføres krav om kommunal planavklaring før det fattes konsesjonsvedtak.

– Dette er en endring som gir sterkere lokalpolitisk medvirkning og gir større lokal legitimitet til prosjektene, sier Storehaug.

Verdier for lokalsamfunnet

Et nytt skatteregime som gir forutsigbarhet både til utbyggere, kommuner, fylke og stat før nye konsesjoner gis, må på plass. Regjeringen må vurdere endringer i vindkraftbeskatningen og en lokal kompensasjon.

– Nå er det viktig å få forutsigbarhet. Både for lokalsamfunnene som blir berørt, naturverdiene og andre interessenter. En flertall i Stortinget bidrar til å lage klare rammer å forholde seg til, sier Storehaug.

Inviterer resten av Stortinget med

Nå som regjeringspartiene og FrP har blitt enige, inviterer de med seg resten av partiene med et ønske om en bred enighet på tvers av partiene på Stortinget.

– Jeg håper vi kan få en bred enighet i denne viktige saken. Vi vil nå invitere resten av stortingspartiene med, sier Storehaug.

– Dette er en viktig sak jeg håper vi kan stå sammen om, avslutter han.