Barselomsorgen må styrkes, ikke svekkes

God informasjon og oppfølging i svangerskapet og den første tiden etter fødsel er avgjørende for å gi familiene et godt utgangspunkt for den nye tilværelsen. Derfor må barselomsorgen styrkes, blant annet ved å sikre flere jordmødre og leger.

Illustrasjonsfoto av et nyfødt barn
Illustrasjonsfoto

KrF vil:

  • ha en helhetlig nettbasert løsning som inneholder helsekort for gravide, helsefaglige råd, mulige hjelpetiltak og kontaktmulighet med fødeavdeling.
  • opprette et nasjonalt kompetansesenter for fødsel- og barselomsorg, blant annet med hensikt å forebygge fødselsskader.
  • styrke arbeidet for å forebygge fødselsdepresjon
  • at alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege 3 uker etter en fødsel.
  • at en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel.
  • at organiserte barselgrupper med helsepersonell til stede bør være en del av oppfølgingen ved helsestasjonen det første året.
  • sikre lett tilgjengelig jordmortjeneste i kommunene som en sentral del av det forebyggende arbeid med veiledning, svangerskaps- og barselomsorg.