Barns beste må være førende i bioteknologidebatten!

KrF er opptatt av å sikre en lov som ivaretar barns rett til å kjenne sitt opphav. Barns beste og menneskets egenverdi må settes først. Det kan ikke være slik at fordi bioteknologien er tilgjengelig, bør vi bruke den til alle formål. KrF mener etikken skal styre teknikken, og ikke motsatt. Barns beste og menneskets egenverdi må settes først!

Olaug Bollestad snakker
Nestleder i KrF, Olaug Bollestad. Foto: Kristian Thorbjørnsen

KrF vil ikke tillate eggdonasjon
I vår skal Stortinget behandle bioteknologiloven. Både Arbeiderpartiet og FrP har varslet at de vil fremme en rekke forslag som vil gi et linjeskifte i hvordan vi bruker bioteknologi i Norge. Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, reagerer sterkt på at endringene som blir foreslått.

-Skal staten virkelig tilrettelegge for at stadig flere barn blir til uten å ha tilgang til sitt biologiske opphav? Vi vet lite om hvilke konsekvenser dette kan ha for barna. For mange barn vil dette kunne være helt uproblematisk, men som for adoptivbarn, så kan man ikke se bort ifra at det kan være vanskelig for barn ikke å vite eller ha tilgang til sitt biologisk opphav. sier hun.

– Dette er et historisk linjeskifte som KrF ikke vil være med på.

Der andre partier snakker om foreldres rettigheter, understreker KrF at spørsmålet om eggdonasjon må handle om barna og deres rett til tilgang til sitt biologiske opphav.

-I bioteknologidebatten er likestillingsargumentet ofte det mest sentrale argumentet. Det blir opphetet debatt om hvorvidt en ny rettighet skal gis en ny gruppe voksne mennesker. Men hva med barna? Mange barn har eksistensielle spørsmål fra helt ung alder. Skal staten tilrettelegge for at stadig flere barn blir til uten å ha tilgang til sitt biologiske opphav? spør Bollestad.

Fjerner en viktig skranke mot surrogati
Olaug Bollestad er bekymret for om surrogati blir neste spørsmål på lista. Surrogati, altså å bære frem et barn for noen andre, er i dag ikke lov. Sånn vil KrF at det skal forbli.

-Tillates eggdonasjon fjernes en viktig skranke mot surrogati. Dersom biologisk mor donerer egg, så kan alder, kjønn eller andre medisinske eller sosiale forhold hos den eller de som ønsker å bli foreldre, tilsi at de vil benytte en surrogatmor. Det sier KrF høyt og tydelig nei til. Kvinnekroppen benyttes til å oppnå andres mål, det vil ikke KrF gå med på. Kvinnekroppen er ikke til salgs! sier Bollestad.

Assistert befruktning til enslige
Arbeiderpartiet og FrP har tatt til orde for å åpne for assistert befruktning for enslige. Det ønsker ikke KrF. –  Dette handler ikke om å så tvil om ensliges evne til å ta vare på barn. Det finnes mange fantastiske alenemødre og -fedre der ute som fortjener all verdens honnør. Men at staten aktivt skal tilrettelegge for at barn blir til med kun en person å lene seg på, er langt mer sårbart dersom noe skulle hende med forelderen, avslutter Bollestad.