Barnetrygden må økes nå!

Svein Atle Roset
Svein Atle Roset er gruppeleder for KrF i Molde kommunestyre.

KrF har savnet fokus på økt barnetrygd i statsbudsjettet og for så vidt i Hurdalsplattformen.

Ifølge et oppslag i Vårt Land av 5. november der avisa setter fokus på barnetrygd, er ikke barnetrygden nevnt i Hurdalsplattformen eller regjeringspartienes plattform for deres politikk de neste fire årene. Heller ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett blir dette aktualisert.

«Vi har ikke funnet rom for å øke satsene for barn over 6 år i dette budsjettet, for slik å redusere forskjellene. Å styrke barnetrygden for barn over 6 år, er et større økonomisk løft enn å styrke den for barn under 6 år, for slik å redusere forskjellene, sier statsråd Kjersti Toppe «. Ref. Vårt Land.

KrF har lenge ment, og fortsatt står vi tydelig på at barnetrygden må økes både for de yngste og for de over 6 år.
I dagens situasjon er dette spesielt viktig inn mot 2023 med økte utgifter for barnefamiliene til bolig, til matbudsjettet, til strøm og transportutgifter.

Det argumenteres fra regjeringen med at man ikke har funnet plass for å øke barnetrygden i budsjettet. Dette er et dårlig signal til barnefamiliene som nå møter en hverdag med stadig økte utfordringer økonomisk. Mange oppslag i media forteller som barnefamilier som sliter og har krevende hverdager.

Økt barnetrygd er ikke svar på alle utfordringer, men en god hjelp og et signal om at regjering og storting ønsker barnas beste.
KrF kan vise til følgende: Da KrF gikk inn i regjering i januar 2019, lå den ordinære satsen for barnetrygd for alle barn på 970 kroner i måneden. Det hadde den gjort siden 1996.

I mars 2019 økte barnetrygden for alle barn fra 970 til 1054 kroner i måneden. 1. september 2020 ble satsen igjen oppjustert, denne gangen til 1.354 kroner i måneden. Men bare for barn under 6 år.
Fra 1. september 2021 økte barnetrygden for de mellom 0–6 år til 1.654 kroner i måneden. Fra 1. januar 2022 økte barnetrygden til 1.676 kroner for barn under 6 år. Barn over 6 år får 1.054 kroner i måneden. Kilde: NAV

Nå stiller Rødt også spørsmål om økt barnetrygd i Stortinget. Det oppfattes positivt slik jeg ser det fra KrFs synsvinkel. « Rødt mener barnetrygda må økes – og satsen for større barn må opp på nivå med satsen for mindre barn.

– Regjeringens budsjettforslag er et reelt kutt i barnetrygda på over fire hundre millioner ­kroner. Det kuttet må ikke bare snus, barnetrygda må økes kraftig, sier Sneve Martinussen. Hun viser til det hun kaller «en ekstrem økning i familier som sliter med priser som ­skyter i været». Hun mener det er uforståelig at regjeringen ikke prioriterer å øke ­barnetrygda i budsjettet.»

Svein Atle Roset, Molde