Barnetrygd for alle barn i Norge

I 1946 vedtok Stortinget enstemmig å innføre barnetrygd til alle barn i Norge. Kommuners ulike praksis – underminerer lik barnetrygd for alle barn, uttaler Rogaland KrFs fylkesårsmøte.

Bilde av fylkesleder Per-Endre Bjørnevik på talerstolen på fylkesårsmøtet
Sandnes KrF var forslagsstilleren bak resolusjonen om barnetrygd til alle barn i Norge.

I 1946 vedtok Stortinget enstemmig å innføre barnetrygd til alle barn i Norge (fra barn nummer 2). Fra 1970 ble barnetrygden også gitt til første barn (fra barn nummer 2). Fra 1970 ble barnetrygden også gitt til første barn. Det fine med barnetrygden var at den var for ALLE uansett inntekt helt fra oppstarten i 1946.

Barnefattigdom i Norge har økt og er nå tre ganger så høy som i 2001 (iflg UNICEF).
10% av barn i Norge lever under fattigdomsgrensa. Alle partier sier at de ønsker å bekjempe barnefattigdommen.

Nå har flere kommuner endret på dette!!
I dag får ikke lenger familier som mottar sosialhjelp utbetalt barnetrygd på lik linje med andre familier. For disse familiene regnes barnetrygden som inntekt  som for eksempel lønn og blir trukket fra sosialhjelpen. For familier som klarer seg på egen lønn regnes ikke barnetrygden som lønn, da den er skattefri. Slik det praktiseres i mange kommuner i dag gjør vi det motsatte: vi tar fra familier en inntekt som var ment å sikre alle barn penger til klær og mat.
Vi rammer de svakeste av de svake: barn i fattige familier. Dette er dypt urettferdig, mener Rogaland KrFs Fylkesårsmøte.

Rogaland KrFs fylkesårsmøte  mener at Stortinget må ta tilbake styringsretten og bestemme like retningslinjer for alle kommuner – slik at alle med barn mellom 0 og 18 år får utbetalt barnetrygd etter intensjon fra loven uavhengig av både personlig økonomi og kommuneøkonomien!