KrF advarer mot ferdighetsmål i barnehagen

– KrF advarer sterkt mot regjeringens veivalg med ferdighetsmål og økt kartlegging og rapportering i barnehagen. Statsråden sier at barnehagen ikke skal bli skole, men jeg forstår ikke hvordan han kan si det og samtidig foreslå at barna skal underlegges «utbyttebeskrivelser» og «krav til progresjon», sier Geir Jørgen Bekkevold.

Smilende Geir S

Regjeringen la i dag fram melding om kvalitet i barnehagen. KrF mener det er grunnleggende feil veivalg av regjeringen å innføre denne typen ferdighetsmål for små barn. Kombinert med krav om økt kartlegging og rapportering, gir dette en utvikling KrF vil advare sterkt mot.

– Vi ønsker ikke en utvikling der krav til å oppfylle spesifikke læringsmål, dokumentasjon og språkkartlegging leder barnehagen i skolefaglig retning, istedenfor å styrke barnehagen som arena for læring gjennom lek, sier Bekkevold.

KrF har stor tro på den norske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt. Vi vil la barn under fem år være barn, og ikke elever.

Barnehagekvalitet handler først og fremst om bemanningen: nok voksne og gode voksne.
– Så vidt jeg kan se inneholder ikke meldingen noe om bemanningsnorm. Det er oppsiktsvekkende at en melding om kvalitet i barnehagen ikke handler om bemanningsnorm, sier Bekkevold.

I dag varierer det kraftig hvor mange voksne det er per barn. Og vi vet at det ikke blir bedre når pressede kommune- og barnehagebudsjetter skal gå opp.
– Derfor er KrF utålmodige når det gjelder å få på plass en bemanningsnorm som sikrer nok voksne per barn hver eneste dag, hele dagen, og vi har bedt regjeringen se på om bemanningsnorm og pedagognorm kan innføres raskt. Dessverre svarer ikke regjeringen på dette her, det er vi skuffet over, uttaler Bekkevold.

KrF gir regjeringen ros for å fokusere på mobbebekjempelse også i barnehagen.
Det er flott at statsråden setter et nulltoleransemål ved å si at ingen barn skal oppleve mobbing. KrF vil at kampen mot mobbing skal inn i barnehageloven slik det er formulert i skoleloven.

KrF er glad for at regjeringen kommer med en melding om kvalitet i barnehagene, og det er mye bra og viktig innhold i meldingen. De fleste norske barnehager har ansatte som gjør en kjempejobb hver eneste dag. Men vi vet at kvaliteten varierer mye.
– I tillegg til å bygge flere plasser slik at folk skal slippe å stå i kø, må vi sikre flere voksne, flere pedagoger, små grupper og en barnehage uten lærings- og kartleggings- og testpress, avslutter Bekkevold.