Barnehage, ikke skole

KrF går mot regjeringens forslag om mer dokumentasjon, språknorm og skoleutvikling i barnehagen. Det er gledelig at Stortingets flertall nå gir klar beskjed til regjeringen at den norske barnehagetradisjonen videreføres, sier Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsperson i KrF.

Smilende Geir

I dag avgir familie- og kulturkomiteen sin innstilling til tre barnehagesaker. Stortinget svarer her på «barnehageopprøret» i sektoren.

– KrF har stor tro på den nordiske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt, sier Bekkevold.

KrF mener det aller viktigste for kvalitet i barnehagen, er nok voksne og nok barnehagelærere. Vi vil at en bemanningsnorm kommer på plass så raskt som mulig, og vi er overrasket over at arbeidet med innføring av bemanningsnorm og barnehagelærernorm ikke er omtalt i meldingen fra regjeringen.

– Etter KrFs syn er det innføring av bemanningsnorm og barnehagelærernorm som er jobb nr. 1 i barnehagesektoren nå, sier Bekkevold. 

KrF sier nei til regjeringens forslag om språknorm, utbyttekrav, mer kartlegging og dokumentasjon i barnehagen. KrF fremmer derfor, sammen med AP, et alternativt forslag der vi ber regjeringen komme tilbake med et nytt forsøk:

– Vi ber regjeringen sørge for et lovverk som ivaretar et eventuelt behov for lovhjemling av barnehagens behandling av personopplysninger, men som på ingen måte legger til rette for mer dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barn, sier Bekkevold.

KrF er veldig glad for at alle partiene i komiteene stiller seg bak forslaget om å styrke lovstøtten for barnehagens antimobbearbeid.

– Vi er enige om at det er behov for ytterligere lovstøtte for barnehagens relasjons- og antimobbearbeid og ber regjeringen komme med en egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø.  Dette er et viktig skritt for det videre arbeidet med mobbing i barnehagen, avslutter Bekkevold.