Barne- og familieministeren testet fritidskortet

Samtale om fritidskortet. Kjell Ingolf, Kjell Grønbeck og Sara Nøland og ungdom
Samtale om fritidskortet. Kjell Ingolf, Kjell Grønbeck og Sara Nøland og ungdom

En stor vinnersak for KrF i regjeringsforhandlingene var fritidskortet. Med 2000 kr i året til alle barn og unge mellom 6 og 18 år gjør det at mange kan betale medlemskontingenter uten å belaste familiens økonomi. Det første året ble noen få pilotkommuner tilbudet. Fra 1. august i år er Drammen med i ordningen. Kjell Ingolf Ropstad kom til Drammen for å se om noen allerede hadde tatt ordningen i bruk. Kjell Ingolf er en habil fotballspiller. Han ble derfor først utfordret til kamp mot 6 unge. De ønsket å vise statsråden at pengene ikke var bortkastet. Det var nok surt for partilederen å være på det tapende laget.

Med 2000 kr i året til alle barn og unge mellom 6 og 18 år gjør det at mange kan betale medlemskontingenter uten å belaste familiens økonomi.

Kjell Ingolf spiller fotball mot 2 gutter
Kjell Ingolf spiller fotball mot 2 gutter

Den ene familien, foreldrene er opprinnelig fra Somalia og tilhører en moske, hadde allerede lastet ned fritidskortet og fått fotballkontingenten på kr 600 i halvåret betalt. De resterende 400 kr kan brukes på annen aktivitet. Jentene og guttene i den andre familien har flere aktiviteter: Fotball, ski og musikk. Fritidskortet kan brukes til alt. Det ble ikke tid til å teste musikaliteten, men jentene har flere ganger spilt på konserter og tilstelninger. Fritidskortet gjør det lettere å prioritere slike aktiviteter.

Vi var i kontakt med kulturskolen i Drammen, som uttrykte stor glede over fritidskortet. Flere benyttet seg allerede av kortet. Kulturskolen har merket stor økning de siste årene og har ansatt flere lærere. Fritidskortet gjør at en forholdsvis dyr kontingent (det er mindre grupper med en lærer, til forskjell fra en trener for et lag) blir mindre belastende for familier med flere barn og kanskje svak økonomi. Ropstad fikk høre at i Drammen er fritidskortet allerede i bruk til glede for mange forskjellige aktiviteter. Det gledet landets barne- og familieminister.

Samtale om fritidskortet med tilskuere
Samtale om fritidskortet med tilskuere