Barne- og familieministeren bekymret for barnefattigdom

Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt i Norge. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er bekymret for at flere barn faller utenfor.

Kjell Ingolf Ropstad portrett
Kjell Ingolf Ropstad

Fredag 1. mars la regjeringen frem mulighetsmeldingen. Den viser at Norge er blant landene i verden der det er minst forskjell mellom folks inntekter.

– Vi har høy levestandard, høy tillitt og godt utbygde offentlige velferdstjenester som gir utdanning, helsetjenester og omsorg til alle. Dette bidrar til å skape et samfunn med muligheter for alle. Dette utgjør den sosiale bærekraften i vårt velferdssamfunn, sier Ropstad.

Barne- og familieministeren vil likevel ikke slå seg til ro med at utviklingen i Norge ikke er like dramatisk som i andre vestlige land, og er bekymret for situasjonen.

– Det bekymrer meg fordi vi vet at fattigdom påvirker helse, utdanningsmuligheter og sosiale nettverk. Fattigdom fører til utenforskap, sier han.

Det er barn i familier med innvandrerbakgrunn som utgjør størstedelen av dem som lever med vedvarende lavinntekt.

– Det viktigste man kan gjøre for disse barna er å sikre at foreldrene så raskt som mulig kommer i jobb.

I tillegg til å stoppe utviklingen der flere barn vokser opp i familier med lav inntekt, er han opptatt av at samfunnet må stille opp for de barna som er i en slik situasjon.

– Derfor er jeg glad for at KrF har fått gjennomslag for økning av barnetrygden, en historisk satsing på ferie- og fritidstilbud til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og et fritidskort som skal brukes til å dekke utgifter til fritidsaktiviteter.

– Vi kan ikke tåle som samfunn at noen barn ikke kan være med i bursdag, delta på fotballcup eller ikke har ferieopplevelser å dele med sine venner på skolen etter sommeren. Derfor har dette arbeidet vært høyt prioritert for KrF på Stortinget, og vi fortsetter jobben nå som vi er kommet i regjering.