Barnas behov blir satt til side

Bilde av Kasy Børve Galgalo

Av: Kasy Børve Galgalo, medlem i Utdanning, Idrett og Kultur

På tross av alt som har blitt sagt og skrevet i debatten om barnehage på Halmstad, er det ett perspektiv som er merkverdig fraværende: Hvilket alternativ vil gi den beste barnehagen for barna på Halmstad? I stedet for å drøfte hvilket alternativ som  skaper best mulig barnehagetilbud, best mulig oppvekstmiljø for barna og best mulig hverdag for barnefamiliene, er man mest opptatt av å argumentere for hvor barnehagen vil være til minst mulig bry.  

Det er trist å se at barnas behov blir satt til side til fordel for andre hensyn i denne saken. Småbarn er ikke en mektig interessegruppe. De har gjerne ikke innflytelsesrike kontakter og sterke foreninger til å tale sin sak. Derfor har vi som politikere et ekstra ansvar for å tale barnas sak i behandling av saker som angår dem.

I Utdanningsutvalget 23.1 fikk vi presentert den ferdige planen for den nye barnehagen som er prosjektert i Skoleveien. Det er prosjektert en uvanlig flott og moderne barnehage, hvor hver minste detalj er gjennomtenkt. Jeg er ikke tvil om at her ligger alt til rette for at det kan bli en god barnehage å gå i. I tillegg til kvalitetene ved selve barnehagen, er utfordringer med trafikk, parkering og støy løst på en mesterlig måte. Men det blåblå flertallet kaster dette prosjektet i søpla og vedtar i stedet at det skal bygges en barnehage som vi ikke vet noe om.

Et vedtak i blinde

Vi vet ikke hva slags barnehage Espira ønsker å bygge. Vi vet ikke når de vil bygge den. Vi vet ikke hvordan den blir. Vi vet ikke hvor mange barn den vil få plass til. Og akkurat det med plass er jeg særlig spent på, siden tomta til Espira er betydelig mindre enn den kommunale tomta som er prosjektert. Det blåblå styret vedtar en barnehage fullstendig i blinde, uten å vite noe om hvilke kvaliteter barnehagen vil få. Det kan godt hende Espira vil bygge en fantastisk barnehage, men siden de ikke har lagt frem noen planer, inngått noen avtaler eller sendt noen søknader, aner vi ingenting om det. Vi vet ikke en gang sikkert om de vil bygge, det er kun noe vi har lest i avisen. I møtet kommunen hadde med Espira før jul, hadde de fortsatt ikke bestemt seg.

Utsettelse

Det eneste vi vet helt sikkert er at Espira sitt alternativ vil innebære en utsettelse. Dersom vi hadde vedtatt kommunal barnehage nå, kunne kommunen ha startet i midlertidige lokaler allerede i august i år. Espira sin barnehage vil først være ferdig tidligst i 2025.  Vi har barnefamilier som må reise fra Halmstad til Jeløy og Grindvoll for å levere og hente barna sine. Formannskapet som har de siste årene behandlet hjerteskjærende klager fra familier uten bil, som ikke klarer å komme seg til og fra barnehagen. Det er en fortvilet situasjon. En ytterligere utsettelse er å sette behovene til disse familiene til side, til fordel for andre hensyn.

Næret til skolen

Det å ha barnehage og skole ved siden av hverandre gir noen pedagogiske kvaliteter som har en egenverdi. Det skaper et helhetlig oppvekstmiljø. Lærere og SFO-ansatte blir naturlig kjent med barnehagebarna på andre siden av gjerdet. Nærheten gir muligheter for felles aktiviteter på tvers, for eksempel felles turdag for 5åringene og førsteklassingene, fadderklassen som arrangerer leker i skolegården for 5-åringene, eller førsteklasse som kommer på besøk i barnehagen sin ett friminutt i uka etter skolestart. Nybakte førsteklassinger kan de vinke eller løpe bort til gjerdet for å gi en klem til de barnehagevoksne som de er så glade i. Små ting som dette betyr mye, og er med på å skape en god og trygg overgang fra barnehage til skole.

Andre hensyn

Mange mener den kommunale tomta i skoleveien bør brukes til andre ting. Og det er selvsagt en ærlig mening. Noen mener den bør beholdes som parkeringsplass, særlig fordi idrettslaget trenger mange parkeringsplasser ved store arrangementer. Og jeg skjønner det er praktisk med ekstra parkeringsplasser, slik at man ikke trenger å gå helt fra for eksempel parkeringsplassen ved togstasjonen når man skal på et idrettsarrangement. Men er det virkelig viktigere enn barnehage?

Andre mener tomta bør reserveres til fremtidig utvidelse av skolen. Og det hadde jo gitt mening, hvis det var behov for å utvide skolen. Men det er det ikke. Faglige utredninger viser at skolen i dag har areal nok til nesten dobbelt så mange elever som den har i dag. Befolkningsprognosene viser ingen mulighet for at elevtallet ved Halmstad skole skal overstige 600 elever. Derimot trenger skolen en oppgradering, inkludert bedre planløsning for å få mer hensiktsmessige undervisningslokaler. Men det er en helt annen diskusjon.

Behovet til barna må stå i sentrum

Helt fra KrF begynte arbeidet med å sette fokuset på behov for en ny barnehage på Halmstad, og deretter behovet for at barnehagen burde ligge på Halmstad, og ikke på Løvstad, har behovet til barnehagebarna og foreldrene deres stått i sentrum for vårt engasjement. For KrF er det ikke viktig om barnehagen er privat eller kommunal. Men det er viktig at den ligger sentralt til, er en god barnehage for barna å gå i og at den kommer på plass så fort som mulig, uten unødvendige utsettelser. I så måte er vi ikke i tvil om at barnehage i Skoleveien er det beste alternativet. Dessverre ser vi at hensynet til barnehagebarna og deres foreldre taper for andre hensyn.