Barna våre fortjener det beste barnevernet

Barn i sårbare og utsatte situasjoner trenger god omsorg for å bli trygge voksne. Ny barnevernslov kommer neste vår, og sist uke var vikarminister Ida Lindtveit Røse i Stortinget for å starte arbeidet.

Ida Lindtveit Røse på talerstolen i Stortinget

Den nye barnevernsloven har som formål å øke barns rettsikkerhet og sette barna i sentrum for løsningene. Men regjeringen har startet arbeidet allerede og vedtok sist uke flere viktige seire for å gi barn en langt bedre oppvekst, blant annet å utvide ettervernet slik at færre som har opplevd omsorgssvikt også faller utenfor som unge voksne.

– Vi vet at unge voksne med barnevernserfaring ofte trenger hjelp over lengre tid for å mestre overgangen til voksenlivet. Jeg er glad for at Stortinget støttet forslaget om å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, sier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

 Systemet må fungere lagt bedre

Ansatte i barnevern, skole og barnehage over hele Norge gjør en fantastisk jobb for barna. Samtidig er det bare så gode som systemet de jobber i. Derfor er det viktig at politikerne legger til rette for at systemet blir best mulig. Tilstandsrapportering som også nå har blitt vedtatt, er et steg i riktig retning.

– Krav om årlig tilstandsrapportering vil bidra til at kvaliteten og bemanningssituasjonen i den enkelte barnevernstjeneste jevnlig blir vurdert av kommunestyret, det er viktig nettopp for å sikre god styring av barnevernet, sier Røse

 Økt satsing på forebygging

For KrF er tidlig innsats og forebygging en bærebjelke i politikken for barn og unge. Spesielt de barna som har fått en tøff start på livet.

– Det er viktig å styrke forebyggende hjelpetiltak og gjøre dem mer treffsikre slik at utfordringene som familiene opplever tas tak i på et tidlig stadium – og før omsorgsovertakelse blir et faktum. Målet må være at flest mulig barn kan vokse opp i egen familie fordi foreldrene er de viktigste omsorgspersonene i barnets liv, sier Jorunn Gleditsch Lossius, KrFs representant og kampsoldat for barna våre.

Tidlig innsats og forebygging er også et hovedpunkt i den nye barnevernsloven – som har som formål og gi barn økt rettsikkerhet. Nettverket og ressursene barnet og familien har rundt seg skal være et bærende prinsipp i loven.

– Det er viktig både for å kunne sette inn tiltak som er godt tilpasset det enkelte barn og familiers behov, samt ivareta viktige relasjoner for barnet dersom det er behov for tiltak utenfor hjemmet, sier hun.

Korona og familier

Jobben vi gjør for barna våre er ekstra viktig nå, ettersom koronaviruset har holdt barn hjemme fra skole og barnehage over lang tid. For noen barn har dette vært et mareritt. 

– Ropstad har store ambisjoner for å løfte omsorgskvaliteten i barnevernet. Og det trenger vi. Barn i sårbare og utsatte situasjoner trenger det aller beste barnevernet – ikke minst fordi korona-situasjonen har avdekt hvor viktig familien er på godt og vondt, avslutter Lossius.