Avsluttet vårsesjonen med fokus på barna

Denne uken avsluttet KrF vårsesjonen og inviterte pressen til brunsj i bakgården på Justisen i Oslo. Selv om det regnet var det sommerstemning under taket, med jordbær, croissanter og et stort oppmøte av journalister.

Olaug Bollestad, Dagrun Eriksen og Hans Olav Syversen på pressekonferanse

Med fungerende partileder Dagrun Eriksen i spissen oppsummerte KrFs politiske ledelse det siste halvåret.   

KrF opptatt av å sikre bedre behandling av barn på flukt
Flyktningsituasjonen var en av sakene Dagrun Eriksen trakk frem. Den har vært en dominerende politisk sak, både i media og på Stortinget denne våren. Eriksen fremhevet at KrF har konsekvent avvist forslag som rammer sårbare barn, splitter familier og hemmer integrering. -KrF bidro til viktige endringer i regjeringens forslag til innstramminger i Utlendingslovgivningen, som sikrer bedre behandling av barn på flukt, større respekt for retten til familieliv og mer vektlegging av hensynet til god integrering, sa Eriksen.

Kampen mot arbeidsledighet fortsetter
Hun trakk også frem en annen viktig sak som har vært på agendaen denne våren, nemlig arbeidsledigheten som øker. -I april foreslo KrF en satsing på ekstraordinært vedlikehold av bygg og anlegg i kommunene, og regjeringen fulgte opp med å foreslå 250 millioner kroner til dette. I revidert nasjonalbudsjett ble vi enige om å øke til 400 millioner kroner. Det vil bety forskjellen mellom ledighet og jobb for mange i regionen. Men kampen mot arbeidsledighet er ikke over, sa Eriksen.

Listen over KrFs gjennomslag dette året er lang.
Hans Olav Syversen oppsummerte noen av de viktigste sakene KrF har jobbet med denne våren.

– KrF fikk snudd regjeringens forsøk på endre barnehagesektoren i feil retning.

– KrF fikk til flere gode vedtak som bringer likestillingspolitikken videre.

– KrF har fått hindret frislipp av søndagshandel

– KrF sørget for å at hensynet til ideell sektor ivaretas i lov om offentlige anskaffelser.

– KrF sikret en løsning når det gjaldt momskompensasjonsreglene for frittstående skoler med internat og skoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående skole.

– KrF fikk gjennomslag for en Barnas transportplan

– Nærskipsfartsstrategi med klare miljømål for utslipp.

– Opptrappingsplan på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner til rusomsorgen.

– Økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

KrF setter barna først
Olaug Bollestad snakket om et tema som alltid er viktig for KrF, nemlig barna og familien. i 2013 gikk KrF til valg på å jobbe for et samfunn som er bra for barna. – Gjennom disse årene har vi jobbet strategisk og målrettet for å sette barnas situasjon på dagsorden. Når vi nå er på tredje året i perioden, ser vi at vi har oppnådd mye på vegne av barna, sier Bollestad. Hun kunne nevne mange eksempler fra denne våren. KrF har fått gjennomslag for en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, KrF har styrket Statens Barnehus og stoppet regjeringens forslag om å dreie barnehagesektoren i mer skolefaglig retning.  

 

 

Dagrun Eriksen i intervju med NRK

Hans Olav Syversen

Olaug V. Bollestad