Avgjørende satsing på integrering

– Det er avgjørende for KrF å komme raskt i gang med integreringstiltak som kan bidra til en raskere og bedre integrering. I dette forliket ligger det 64 punkter med tiltak som skal styrke språkopplæringen, få mennesker raskere ut i arbeid og utdanning, og mer involvering av frivilligheten, uttaler Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide
FOTO: AGNETE BRUN

Verden er midt inne i den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig, og denne høsten har også Norge merket dette gjennom at et høyt antall flyktninger har kommet også hit. KrF mener det er viktig at politikere tar ansvar i denne ekstraordinære situasjonen og er derfor del av et bredt politisk forlik.

– 19. november var KrF med på et forlik for å få kontroll på tilstrømmingen og situasjonen ved Storskog. I dag er vi glade for at det legges fram et bredt politisk forlik om integrering og kommunenes situasjon, sier Hareide.

KrF mener det er avgjørende for en god håndtering at vi raskt kommer i gang med integreringstiltak som kan bidra til en raskere og bedre integrering. I dette forliket ligger det 64 punkter som 161 av 169 stortingsrepresentanter står bak. Blant disse punktene finner vi tiltak som skal styrke språkopplæringen, få mennesker raskere ut i arbeid og utdanning, og mer involvering av frivilligheten.

Barn på flukt

– For KrF har situasjonen til barn på flukt som har kommet til Norge vært svært viktig. I denne avtalen ligger det blant annet tiltak for å gi disse barna en trygg og god omsorgssituasjon tilpasset det enkelte barn, og at ansvarsfordelingen rundt disse barna skal bli tydeligere slik at de får det de trenger helt fra starten, sier Hareide

Kommunenes situasjon

– Kommunene spiller en viktig rolle både i mottaksfasen og ved bosetting, og denne høsten har kommunene vist at de er villige og i stand til å bidra. Nå er det viktig at vi sikrer at de kan intensivere arbeidet på en god måte, uten at det går utover andre oppgaver kommunen har, avslutter Hareide.

Last ned hele avtalen (PDF, 194 kB) 

Last ned tiltak for å møte flyktningskrisen (PDF, 240 kB)