Aud Inger Aure 80 år

Lørdag 12. november fyller tidligere justisminister, stortingsrepresentant og KrFK-leder Aud Inger Aure 80 år.

Aud Inger hadde en variert politisk løpebane bak seg da hun ble utnevnt til justisminister i Sentrumsregjeringen høsten 1997. To år tidligere hadde hun bidratt til å bryte et 60 år langt hegemoni med Arbeiderparti-ordførere i hjembyen Kristiansund, og ble byens første kvinnelige ordfører. På denne posten sto hun i spissen for en omfattende, økonomisk snuoperasjon i byen. Etter å ha gjennomført det hun kalte «operasjon steinsnuing», ble underskuddet vendt til overskudd i løpet av de to årene. Da så kallet til Kongens bord kom, var dette toppen på en lang rekke politiske verv og oppgaver som hun hadde hatt gjennom mer enn 25 år på det tidspunktet.

Justisdepartementet har alltid vært et stort departement med en omfattende portefølje. Det var nok av saker å ta tak i, mange av dem svært krevende. Aud Inger Aure hadde i forholdsvis voksen alder tatt juridisk embetseksamen, og hadde stor faglig og personlig interesse av de sakene hun nå også hadde det øverste politiske ansvaret for.

Hennes politiske løpebane begynte i lokalpolitikken, med styreverv i lokallaget og medlemskap i skolestyret og kommunestyret. Senere satt hun 12 år i fylkestinget i Møre og Romsdal, og var også vararepresentant til Stortinget. Den lengste perioden hun møtte på Stortinget, var mens Kjell Magne Bondevik var utenriksminister i Syse-regjeringen. Fra 1988 til 1996 var hun dessuten leder for Kristelig Folkepartis Kvinner i Norge. Hun var også med i flere offentlige utvalg.

Aud Ingers Aures politiske innsats fikk en brå slutt da hun i januar 1999 ble rammet av et hjerneslag, bare 56 år gammel. Dette gjorde at hun tok avskjed som statsråd. Etter noen måneders rekonvalesens tok hun opp igjen vervet som ordfører i hjembyen, men fikk så et nytt slag. Etter kommunevalget i 1999 fikk byen en annen ordfører.

Innsatsen Aud Inger har gjort både for samfunnet og partiet, er uomtvistelig. Hun er da også æresmedlem i både KrF Kvinner og Møre og Romsdal KrF. Hun kan markere sin 80-årsdag i vissheten om at hun har stått på for Kristiansund, Norge og KrF. Stort til lykke med dagen og takk for innsatsen!

Olaug Bollestad, partileder