Arbeidet med nytt prinsipprogram er i gang

Komiteen som skal jobbe med et nytt prinsipprogram for KrF starter nå sitt arbeid.

Portrett av Jorunn Halleråker Heggelund

Leder for prinsipprogramkomiteen, Jorunn Hallaråker Heggelund

–          For en som er opptatt av hvordan samfunnet skal bygges er det å diskutere hvordan verdier skal prege samfunnet, noe av det mest spennende jeg kan tenke meg å få være med på. Jeg gleder meg til å lede dette viktige arbeidet.  Det gir oss mulighet til gode og viktige samtaler i partiet om verdier og prinsipper som politikken vår bygger på, sier leder for prinsipprogramkomiteen, Jorunn Hallaråker Heggelund.

Bakgrunn

KrFs prinsipprogram ble vedtatt for første gang i 2013. Prinsipprogrammet ble gjort til en del av stortingsvalgprogrammet, og ble i 2017 og 2021 behandlet i forbindelse med nye stortingsvalgprogram.

For å endre prinsipprogrammet kreves et kvalifisert flertall på 2/3. Bakgrunnen for det er å bidra til stabilitet rundt KrFs verdigrunnlag, og det har vært gjort relativt små endringer.

I 2019 vedtok landsmøtet at prinsipprogrammet skulle fristilles fra stortingsvalgprogrammet, og at det skulle behandles på landsmøter de årene det er lokalvalg. Det betyr altså at landsmøtet i 2023 vil være det første landsmøtet med en slik behandling av prinsipprogrammet.

Prosess og høring

På grunn av kravet til kvalifisert flertall har ikke programkomiteen mandat til å endre teksten før den er sendt på høring. Nå har gjeldende prinsipprogrammet blitt sendt ut til alle høringsinstansene før landsmøtet, og det skal gjennomføres én høringsrunde.

Høringsinstansene består av alle fylkeslagene, KrFs sentralstyre, KrFU og KrF Kvinner. Det er kun disse som kan sende inn høringssvar.

Denne høringsrunden er lang, og høringsinstansene oppfordres til å invitere ulike KrF-ere til gode samtaler og diskusjoner før instansene sender inn sine forslag.

Programkomiteen vil ha mulighet til å fremme egne forslag underveis og foreslå omforente forslag.

Fristen for å sende inn sine endringsforslag er 31. september.

Hvordan blir jeg med i samtalene?

Du som er KrF-medlem og ønsker å delta i samtalene kan ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeslag for å høre om det er planlagt noen samlinger i din region. Det vil også bli satt opp nasjonale zoom-samlinger på ulike nivåer med foredrag om kristendemokratisk ideologi – følg med på KrF.no for påmelding og informasjon om dette.

Komiteens sammensetning

Prinsipprogramkomiteen består av Jorunn Hallaråker Heggelund (leder), Tore Storehaug, Hans Olav Syversen, Edel Marie Haukland, Reid Ivar Dahl, Charlotte Hoven, Hadle Bjuland (oppnevnt av KrFU) og Marie Ljones (oppnevnt av KrF Kvinner).

–    Pandemien har satt samfunnet på prøve. Vi har sett viktigheten av de små og nære fellesskapene. Og vi har blitt utfordret på hvor grensen for statens makt går. Det samme perspektivet melder seg i debatten om hvordan vi som samfunn skal møte vårt eget mangfold. Kristendemokratiet med sitt perspektiv på de små og nære fellesskapene og et samfunn bygget nedenfra har aldri vært viktigere. Jeg ser frem til å utfordre KrF-organisasjonen til en samtale om hvordan våre verdier er relevante i blant annet disse spørsmålene, sier leder for komiteen, Jorunn Hallaråker Heggelund.

Komiteens mandat

Dette er komiteens mandat:

  • Foreslå de endringene i prinsipprogrammet den mener er nødvendig. Gjeldende prinsipprogram, det vil si de sidene i stortingsvalgprogrammet som har tittelen «ideologi og verdigrunnlag» legges til grunn i behandlingen. Komiteen fremmer sine forslag som endringsforslag til dette, på samme måte som høringsinstansene.
  • Skape og bidra til samtale om kristendemokratisk ideologi i partiorganisasjonen. Komiteen bør tidlig i prosessen se seg ut noen tematiske områder som man spesielt legger til rette for dialog og debatt om.
  • Komme med forslag til omforente tekster der debatten gir grunnlag for det.
  • Legge til rette for at partiets organer kan fokusere på debatter av substansiell karakter, blant annet ved å løfte egne debatter og ved å forsøke å oppnå omforente forslag når høringsinstanser fremmer forslag med lignende hensikt.

Pressehenvendelser kan rettes til Astrid-Therese Theisen, astrid-therese.theisen@stortinget.no som er pressekontakt for komiteen.