Arbeid gir både verdi og verdier

Arbeidsplassen er en av samfunnets aller viktigste sosiale arenaer. På jobb treffer man andre mennesker, får brukt egne evner og talenter, løser meningsfulle oppgaver og tjener egne penger som gir større frihet til å ta egne valg. Dessverre står altfor mange ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Solveig Ege Tengesdal
Arbeid gir både verdi og verdier, og jobb til alle må derfor prioriteres høyt, skriver Solveig Ege Tengesdal.

Arbeid gir både verdi og verdier, og jobb til alle må derfor prioriteres høyt.

Arbeidslivet kan ikke styres av markedet alene, det må også styres gjennom politiske vedtak. KrF ønsker å legge til rette for at alle mennesker får en meningsfull hverdag. Det kan bety en jobb å gå til, et frivillig engasjement eller en tilpasset aktivitet. Styrken til lokalsamfunn, enten det er i by eller bygd, vises ved hvor godt en tar vare på de som lett faller utenfor. KrF arbeider for at alle skal inkluderes. 

Som KrF-politiker og fylkesordfører har jeg vært særlig opptatt av at unge voksne som faller utenfor skole og arbeidsliv må få spesiell oppfølging. KrF vil ha et økt fokus på samarbeid mellom hjelpeinstanser, folkehelsearbeid og psykisk helse for gruppen unge under 30 år.

Jeg er veldig glad for KrF-seieren i Granavollen-erklæringen omkring likeverdsreformen. Denne reformen innebærer at vi skal opprette flere tiltaksplasser for de med nedsatt funksjonsevne og dermed bidrar vi til at alle får lik mulighet til å delta i arbeidslivet. Brukerstyrt personlig assistent (BPA)-ordningen skal omdefineres til et likestillingsverktøy. I tillegg til å bidra med helt grunnleggende tjenester, skal den også styrke mennesker med nedsatt funksjonsevne sine forutsetninger til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Dette skal kombineres med flere varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), som til sammen inviterer flere mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet.

Jeg er opptatt av å sikre attføringsbedriftene og si nei til ytterligere konkurranseutsetting. Derfor er det viktig for meg at Rogaland fylkeskommune er en aktiv medeier i de arbeidsmarkedsbedriftene vi har eierandeler; Allservice, Aski, Attende og Haugaland Industrier. 

Gjennom vår innkjøpsstrategi ønsker vi å legge til rette for økt bruk at disse arbeidsmarkedsbedriftene. Innsatsen må økes fordi altfor mange står på søkerliste til tilrettelagt arbeid.  Dette kan være en oppfordring til det private næringslivet om å bli med på dugnaden for å inkludere flere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

For KrF er det viktig at menneskeverdet skal være gjeldende på alle samfunnsarenaer. Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder for at noen skal kunne delta også i arbeidslivet på lik linje med andre. Arbeid gir både verdi og verdier, det står vi sammen om. Sammen om det viktigste.

Av: Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører og fylkesordførerkandidat for Rogaland KrF