Anne Kristin Bruns foreslås som listetopp for Rogaland KrF

Anne Kristin Bruns foreslås som listetopp for Rogaland KrF

En enstemmig nominasjonskomite foreslår Anne Kristin Bruns (59) fra Stavanger til 1. plassen på fylkestingslisten. Reid Ivar Bjorland Dahl (34) fra Hå kommune foreslås som 2. kandidat og komiteen innstiller på at Vebjørn Mathiesen Solli (25) skal være ungdomskandidat og få 3. plassen. Oddny Helen Turøy (48) fra Sandnes og Tom Landås (63) fra Haugesund kommer på de påfølgende plassene.

 • Dette er en spennende utfordring og for meg handler politikk om å være et ombud for alle innbyggerne i fylket. Jeg har vokst opp i distriktet og bor nå i byen. Det å forstå at utfordringene er helt annerledes inne i Suldal enn i Stavanger er viktig som fylkespolitiker, sier Anne Kristin Bruns.
 • Rogaland skal være det beste fylket å vokse opp i og når du er klar for å gå ut i arbeidslivet skal det være attraktive arbeidsplasser i hele fylket. God videregående opplæring, fylkesveier og kollektivtrafikk er viktige suksessfaktorer i dette arbeidet. I tillegg må fylkeskommunen ta på seg en større rolle som regional næringsutviklingsaktør, fortsetter Anne Kristin Bruns.

Leder i nominasjonskomiteen, Bjørg Tysdal Moe, sier at Bruns fikk bred støtte fra lokallagene i 1. høringsrunde.

 • Anne Kristin Bruns har vært kommunestyrerepresentant i Stavanger de to siste periodene. I tillegg er hun leder av både Rogaland KrF Kvinner og Stavanger KrFs lokallag. Anne Kristin er en aktiv og synlig politiker, som gjennom media og arbeidet i bystyret viser sitt engasjement for enkeltmennesker og samfunnsutviklingen på en utmerket måte, sier Moe.

På andreplass på listen som sendes ut på høring, står Reid Ivar B. Dahl.

 • For meg handler fylkespolitikken om å utvikle et bedre Rogaland slik at folk får en bedre hverdag. Enten det gjelder veier, videregående, tannhelse, kollektiv eller næringsutvikling, må utgangspunktet være at vi skal ha et fylke som er godt å bo i for alle. Som medlem av samferdselsutvalget har jeg sett hvor viktig kollektivtilbudet er for at folk skal få hverdagen til å gå opp og hvordan trygge, gode veier trengs i hele fylket, sier Reid Ivar Bjorland Dahl.

På tredjeplass på listen foreslår komiteen Vebjørn Mathiesen Solli som ungdomskandidat. Han er vokst opp i Sokndal, men bor for tiden i Sandnes.

 • Jeg vil overbevise velgerne om at KrF har en helhetlig politikk! Etter å ha vokst opp i Sokndal så har jeg forstått viktigheten av at fylket vårt består av levende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi må forbedre de videregående skolene i hele fylket slik at flere fullfører. Fullført videregående utdanning gir de unge et mye bedre utgangspunkt for livet videre, og forhindrer utenforskap, sier Vebjørn Mathiesen Solli.

Med Reid Ivar på andreplass ivaretar vi erfaringen fra inneværende fylkestingsperiode og med Vebjørn som ungdomskandidat på tredjeplass har vi understrekt betydningen av å prioritere unge, kommenterer Bjørg Tysdal Moe.

På fjerdeplass er Rogaland KrFs fylkesleder Oddny Helen Turøy foreslått.

 • Jeg gleder meg til nye og spennende oppgaver i fylkespolitikken sammen med en utrolig flott gjeng. I tillegg til ungdom og videregående opplæring, synes jeg det blir spennende å jobbe med næringsutvikling og hvordan vi kan tilrettelegge for nye arbeidsplasser i hele fylket vårt, sier Oddny Helen Turøy.

På femteplass følger Tom Landås fra Haugesund som i en årrekke har vært kommunepolitikker i Haugesund.

KrF har i dag fire faste representanter i fylkestinget. Fra dagens gruppe har både Solveig Ege Tengesdal, Geir S. Toskedal og Bjørg Tysdal Moe takket nei til gjenvalg. Det samme har også Svanhild Løge Skålheim. Jonas Andersen Sayed opplyste tidlig at han ikke ønsket en høy plassering på listen.

Følgende liste er av nominasjonskomiteen sendt ut på høring i lokallagene:

 1. Anne Kristin Bruns, 59 år, barnevernspedag, Stavanger
 2. Reid Ivar B. Dahl, 34 år, stabssjef, Hå
 3. Vebjørn Mathisen Solli, byggingeniør, 25 år, Ungdomskandidat/Sandnes/Sokndal
 4. Oddny Helen Turøy, 48 år, lærer, Sandnes
 5. Tom Landås, 63 år, daglig leder i Den norske kirke, Haugesund
 6. Anna Henriette Veim Eikje, 55 år, bonde, Tysvær
 7. Olaus Trygve Bjuland, 25 år, rådgiver, Hå
 8. Jonas Andersen Sayed, 24 år, ordfører, Sokndal
 9. Gøril Gilje Helgøy, 42 år, fruktbonde, Hjelmeland
 10. Alf Magne Grindhaug, 56 år, varaordfører, Karmøy
 11. Ane Fuglestad Skutlaberg, 38 år, paramedisinstudent/kulturskulelærar, Bjerkreim
 12. Bjørg Lauvvik, 59 år, lærer, Sola

Lokallagene har frist til 30. september til å komme med sine høringssvar. Nominasjonsmøtet avholdes 3. november i Sandnes.