Andrekandidat Hadle Rasmus Bjuland

Her kan du bli bedre kjent med vår andrekandidat på stortingslisten, Hadle Rasmus Bjuland.

Hadle Rasmus Bjuland er 21 år og kommer fra Nærbø i Hå kommune på Jæren.

Han har vokst opp i en stor søskenflokk på sju. Han er bosatt i Oslo, studerer økonomi og administrasjon og jobber også som kommunikasjonsrådgiver i KrF.
Hadle har vært 1. nestleder i KrFU siden 2019.

Bilde av 3 av Bjuland søskenene
Her er Hadle sammen med 2 av brødrene sine. Torkel (t.v.) som er leder av Rogaland KrFU og Olaus (i midten) som både har vært tidligere fylkesleder i Rogaland KrFU og vara til stortinget.

Hans politiske engasjement startet ved lokalvalget i 2015 da hans bror stod på valglista ved kommunevalget for å bli valgt inn i Hå kommunestyre. Han visste at om de lyktes med dette «familieprosjektet» så ville broren kunne være Hadle og andre ungdommer sin stemme i politiske saker. Den gangen var det kampen om et eget mobbeombud i hjemkommunen som var den store kampsaken.

Bilde av Hadle R. Bjuland fra han var helt fersk i politikken.
Her er Hadle (t.v.) som helt fersk i politikken.

Jeg vil kjempe for en skole som ser hver enkelt elev, et næringsliv som skaper verdier både i bygd  og by og at de kristne verdiene og trosfriheten vil stå sterkt de neste årene også.

På tross av Hadle sin unge alder har han rukket å vært trainee for KrFs stortingsgruppe, jobbet som politisk rådgiver for Oslo KrFs bystyregruppe og hatt en rekke ulike verv i KrFU.

Om Hadle når sitt store mål om å komme inn på Stortinget til høsten vil han ta med seg sitt engasjement for en god skole. Han er opptatt av en skole som ser hver enkelt elev, tidlig innsats for de aller minste og en skole som ikke bare tar ansvar for utdannelse, men også dannelse.

Her er Hadle på bedriftbesøk i Gjesdal sammen med Olaug V. Bollestad.

Hadle er opptatt av å kjempe for næringsutvikling i Hans Nilesen Hauges ånd. Et næringsliv som inkluderer de som falle utenfor og hvor vi skape arbeidsplasser i hele fylket. Verdiene må skapes før de fordels. Han er tydelig på verdien av å bygge samfunnet på kristne verdier, retten til trosfrihet og at livssyns-samfunnene skal få styra seg selv uten politisk innblanding.

Noe av Hadle sitt engasjement i KrF beskriver han her:

«Min oppfordring er: – Bli med på KrF – laget! Til høsten står vi ovenfor et verdivalg og du kan bety en forskjell!