Anders Tyvand i debatt 9.sept:

Det er LEVE som inviterer partiene til debatt på Tønsberg og Færder bibliotek kl 19.00 i Tønsberg.