-Viktig at helsetjenestene fungerer der folk er

– Helseministeren er inne på et godt spor når han vil samle helsetjenestene slik at pasienten blir sett som helhet, mener KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad.

Primærhelsetjenesten er ryggraden i norsk helsevesen
– Det er tjenesten der hvor folk bor og lever.  I løpet av livet er vi ikke ofte på sykehus, men vi er alltid i kommunen. Derfor er det så viktig at helsetjenesten fungerer nettopp der. I dag er helsetjenesten i kommunene altfor silobasert. Det er behov for grunnleggende strukturendringer, sier Olaug Bollestad.

Positiv til primærhelseteam
Med den nye reformen for primærhelsetjenesten vil arbeidet organiseres i flerfaglige primærhelseteam.

– Fastlegen vil fortsatt være navet i primærhelsetjenesten, men en må se på om oppgavene til de ulike profesjonene kan endres. Er det for eksempel oppgaver som legene gjør i dag, som sykepleiere kan gjøre, spør Bollestad som selv er sykepleier.

Hun har troen på at den nye reformen for primærhelsetjenesten kan føre til at flere som trenger hjelp kan få riktig hjelp fortere.

Psykisk helsehjelp til barn og unge
Bollestad peker på at det er spesielt viktig med samarbeid mellom fastlegene og den psykiske helsetjenesten.

– Det er viktig å samordne fysisk og psykisk sykdom, fordi vi henger sammen som mennesker.
Dette er viktig for alle, men spesielt for barn og unge. Faller man utenfor som ung faller man ofte utenfor hele livet. I dag har barn og unge lengre ventetid for å få psykisk helsehjelp enn det voksne har. Det er ikke akseptabelt. Jeg oppfordrer regjeringen til å sette inn støtet der det er mest kritisk: Psykisk helsehjelp må bli langt mer tilgjengelig for barn og unge der de er; i kommunene.