Altfor mange lider og dør unødig – kvinners helse må også forskes på!

Bilde av en person som ser inn i et mikroskop
(Illustrasjonsbilde: pexels.com)

Kristelig Folkepartis Kvinner krever at alle helserelaterte forskningsprosjekt tar med både kvinner og menn i utvalget det skal forskes på. Medisinsk kunnskap om sykdom og virkninger av legemidler bygger fortsatt i alt for stor grad på menn. Det er på tide at det forskes på kvinnehelse slik at vi sikrer riktig behandling også til kvinner.

Kvinnehelsedagen markeres 29. mai av Norske Kvinners Sanitetsforening. De stiller spørsmålet: Hvor likestilte er vi i dag? Kristelig Folkepartis kvinner mener dette er et viktig spørsmål. Kvinner får alt for ofte ikke riktig diagnose eller adekvat behandling som kan føre til lidelse og mulig død. Selv om vi bor i likestilte Norge er det fortsatt ikke likestilling i helsetilbudet. Forskning på kvinnehelse må derfor prioriteres høyt og kvinner må tas med i utvalget som det forskes på i alle forskningsprogram.  

Kvinner har andre risikofaktorer for hjertesykdom og får andre varianter enn menn nå det kommer til hjertesykdommer. Kvinner har også mindre nytte av standardbehandling utviklet for hjertesykdom enn menn. Det er derfor store hull i den medisinske kunnskapen om kvinnehjertehelse. Disse kan ikke tettes ved mer forskning på menn, men det det bør iverksettes et eget forskningsprosjekt på kvinnehjerte. Hjerterelaterte sykdommer er største dødsårsak hos kvinner, da det hver dag dør 2-3 kvinner av hjerteinfarkt. Hos menn er en tett blodåre i hjertet årsaken til hjerteinfarkt, men hos 23 % av kvinnene er det ikke en tett åre som er årsaken til hjerteinfarktet. Vi vet i dag ikke hvordan disse hjerteinfarktene best forebygges og behandles.

Nyere forskning viser at kjønn påvirker helsen generelt og må bli en sentral del av moderne persontilpasset medisinsk behandling. De biologiske forskjellene mellom kvinner og menn har særlig betydning for hjerte, hjerne og immunfunksjon. Norge bør gjøre som EU og kreve at begge kjønn tas med helserelaterte forskningsprosjekt.

En av ti kvinner lider av endometriose, der cyster og sammenvoksinger i underlivet kan føre til sterke kroniske smerter og barnløshet. Behandling kan gis, men det er for liten kunnskap om tilstanden blant norske leger, og mange går i årevis med symptomer uten å få gehør hos lege eller få den nødvendige diagnosen for behandling. Endometriose er også en progressiv sykdom som blir verre om den ikke behandles. Et nasjonalt senter er derfor nødvendig for å få satt tilstrekkelig fokus på denne sykdommen og for å forsterke kunnskapen på dette området. I Norge trenger vi også langt flere vulvaklinikker, som behandler smertefulle tilstander i underlivet med tverrfaglig kompetanse. I Sverige er det over 20 slike, mens vi har kun 3 og ventelistene er over flere år.

Vi vet ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser – noe som igjen gir begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasientens behov. KrF Kvinner mener  at det trengs forskning som kan bidra til økt kompetanse og bedre behandling. Hvis vi virkelig ønsker likestilling mellom kjønnene, må vi i større grad ta kvinners helse på alvor!