Alle fortjener en varm jul – men de rikeste trenger ikke kutt i el-avgiften

Portrettbilde av Reid Ivar Dahl
Reid Ivar B. Dahl og Arbeidsutvalget i Rogaland KrF foreslår at alle husholdninger med inntekt under 1,2 millioner kroner skal få lavere el-avgift i neste års statsbudsjett.

Strømprisene er uvanlig høye og det merkes gjerne ekstra i desember når det i tillegg til å varme opp kalde hus skal kjøpes inn julemat og julegaver. Vanlige husholdninger, særlig her i Sør-Norge, opplever at de betaler flere tusen kroner mer for strømmen enn tidligere år.

I statsbudsjettet valgte regjeringen å bruke 3 milliarder på kutt i elavgiften, noe som tilsvarer 10 øre billigere strøm per kilowattime i januar, februar og mars og marginalt resten av året. Det er overraskende at regjeringen velger et kutt som er uavhengig av om folk har årslønn på 300 000 kroner eller 3 000 000 kroner. Det monner lite for de som trenger det mest og er helt unødvendig for de med høyest inntekt.

Et resultat av de høye strømprisene er at milliardene renner inn i statskassa gjennom de statlige selskapene Statnett og Statkraft. Regjeringen har i budsjettforliket med SV valgt å bruke økt utbytte fra Statkraft til å finansiere deler av SVs gjennomslag i budsjettet. De økte inntektene staten får som et resultat av de høye strømprisene burde i større grad blitt brukt til å gi billigere strøm til de som trenger det.

KrF foreslår at alle husholdninger med inntekt under 1,2 millioner kroner skal få lavere el-avgift i neste års statsbudsjett. Støtten skal fordeles med 750 kr per husstandsmedlem. Det vil treffe tre av fire husholdninger i Norge, og vil bety at en familie med to voksne og to barn vil få om lag 3 000 kroner lavere strømregning i vinter. I tillegg foreslår vi 1 000 kroner ekstra i stipend for borteboende studenter og elever på videregående skole som en følge av de høye strømprisene.

Dette er forslag som vil utgjøre en reell forskjell for folk, og slik som situasjonen er nå er de helt nødvendige.