Aldri før har aborttallene vært lavere

Fredag 13. mars meldte Folkehelseinstituttet at antall aborter utført i 2019 er historisk lavt. – Dette er veldig gode nyheter, sier Olaug Bollestad, nestleder i KrF.

Portrett av Olaug Bollestad

Tallene viser en jevn nedgang av antall utførte aborter siden 2010. Da ble det utført 15 741 aborter, det høyeste antallet siden abortloven så dagens lys i 1976. I 2019 var tallet 11 726, 664 færre enn i 2018. For første gang ligger antall aborter utført under 10 per 1000 kvinner.

– At stadig færre velger å avslutte svangerskap, er en seier for menneskeverdets posisjon i samfunnet. Dette er veldig gode nyheter, sier nestleder i KrF, Olaug Bollestad.

Da KrF gikk inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, forhandlet partiet inn et punkt i Granavolden-plattformen om å få på plass en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år.

– Hvis antall aborter reduseres like mye de neste ni årene, når vi målet, sier Bollestad.

Hun peker på at KrF fikk økt engangsstønaden som gis til kvinner som ikke har rett på foreldrepenger.

– Alle tiltak som gjør avgjørelsen om å beholde et barn enklere er viktige. Man må anerkjenne den tøffe situasjonen enkelte står i, og sikre tiltak som støtter og hjelpersier KrF-nestlederen. Det kan handle om trygg økonomi, nettverk eller fleksible jobb- og studentordninger.

Bedre prevensjon
I følge Abortregisteret er fjorårets nedgang tydeligst blant kvinner under 25, men det blir færre svangerskapsavbrudd i alle andre aldersgrupper også. FHI mener dette skyldes at unge kvinner har blitt flinkere på å bruke trygg prevensjon.

– KrF har fra dag én jobbet med å få på plass gratis langtidsvirkende prevensjon til tenåringer og unge voksne. Her har vi fått på plass mye de siste årene.Dette mener også faginstanser at er et effektivt tiltak for å få ned antallet uønskede graviditeter, sier Bollestad.

 

Færre senaborter
Antall senaborter behandlet i nemd har gått ned 9,3 prosent sammenliknet med 2018. Det er det laveste antallet senaborter siden 2003. 

I følge Abortregisteret ble de fleste senabortene i fjor innvilget på grunnlag av risiko for fosterskade, sosiale forhold og/eller mors helse. Bollestad håper nedgangen fortsetter i årene som kommer.

– KrF vil fortsette å jobbe med preventative tiltak for å fortsette nedgangen av aborter i tiden fremover. Dette bør være en felles politisk oppgave uansett hva man tror om når livet starter. Samtidig vil vi jobbe for et samfunn som fortsatt har plass til alle, også barn med utviklingshemninger, sier Bollestad.

Tre år etter abortlovens fødsel i 1976 kom de første tallene fra FHI. De viste da at det hadde blitt utført 14 183 aborter i 1979.

Siden da har det til sammen blitt utført 591 383 aborter, i følge deres nettsider.