Aina Heldal Bøe fikk Jon Lilletuns ærespris

Jon Lilletuns ærespris ble for første gang delt ut på KrFs landsmøte, og den gikk til Aina Heldal Bøe som har engasjert seg for asylbarna.

Aina Heldal Bøe får Jon Lilletuns ærespris av Anne Berit Lilletun og Dagrun Eriksen

Juryen så raskt at en som har stått på for asylbarna var en naturlig og riktig prismottaker for den første «Jon Lilletuns ærespris».

– Aina Heldal Bøe har vist en samfunnsånd og en rettferdighetssans det står stor respekt av. Aina er en stemme for dem som selv ikke har en sterk stemme i samfunnsdebatten, sa Dagrun Eriksen som delte ut prisen sammen med Jon Lilletuns enke, Anne Berit Lilletun.

-Juryen vil rette en stor takk og vet at dette engasjementet er i Jons ånd og vi håper æresprisen vil inspirere til fortsatt flott engasjement for enkeltmennesker, sa Dagrun Eriksen til prisvinneren.

Nathan vekket hennes engasjement
Sønnens venn Nathan skulle sendes ut av Norge. Det skapte et engasjement. Før 6. november 2011 visste hun svært lite om asylpolitikk. Men hun leste seg grundig opp. Juristen Aina jobbet da i bank, men bestemte seg under Nathan-saken for at hun ville bli advokat.

Aina startet da å jobbe målrettet. Hun jobbet aktivt opp mot politikere, organisasjoner og ellers alt og alle hun tenkte ville være nyttig å ha som støttespillere. Og det meste av denne jobbinga foregikk etter at hennes egne barn hadde lagt seg om kvelden.

Det ble samlet inn i overkant av 100.000,- til Nathans rettssak, som de vant i Oslo tingrett i mars 2013. Pengene fikk de igjen etter rettssaken, og de gikk til å hjelpe 10 andre familier med advokatbistand.