40 KrF-gjennomslag siden valget 2017

Siden valget i fjor har KrF jobbet hardt for å skape et varmere samfunn. – På Stortinget bestemmes hvilket samfunn vi skal ha i Norge. Det ansvaret er KrF klar til å ta hver dag, sa Knut Arild Hareide på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren, og la fram 40 gode KrF-gjennomslag fra det siste året.

Fra venstre: Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad drikker kaffe og smiler.
Fr.v: Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad.

– Det som er felles for KrF og Brasil, er at vi spiller med hjertet utenpå drakten, sa en smilende Knut Arild Hareide da han åpnet pressekonferansen. 

– KrF har i vår posisjon et ansvar for helheten, og har ikke hoppet på alle gode ideer, men tatt oss tid til å vurdere hvert forslag nøye og seriøst. 

På pressekonferansen trakk de frem spesielt tre områder hvor KrF har fått til mye.

Kampen mot sorteringssamfunnet

– For det første har vi kjempet for et varmere samfunn der mennesker ikke sorteres bort før de blir født og ikke stemples ut når de blir gamle, men et samfunnsom inkluderer og har plass til alle, sa Olaug Bollestad. 

Forbedring av pleiepengeordningen, flere lærere, bemanningsnorm i banehagen, bekjempelse av vold mot barn og tilbud til rusavhengige var bare noen av eksemplene hun trakk fram.  

– Det er med andre ord svært tydelig at KrF står på for et inkluderende samfunn der de nære fellesskapene styrkes, der ingen føler seg utenfor og alle får bidra og bruke evnene sine. Et samfunn der vi tar ansvar for hverandre, og mest av alt barna og de som trenger det mest.

Et bærekraftig samfunn

– For det andre har vi kjempet for et mer bærekraftig samfunn, der vi ikke lever over evne og der vi ikke ender opp med et samfunn som er seg selv nok, understreket Kjell Ingolf Ropstad. Som eksempler nevnte han blant annet KrFs gjennomslag for matkastelov, tiltak mot plast i havet, kamp mot menneskehandel, flere kvoteflyktninger og mer nødhjelp til Kongo og Jemen. 

– Med disse gjennomslagene er det tydelig at KrF kjemper for et samfunn som ikke er seg selv nok og som ikke lar vår velstand gå på bekostning av det globale fellesskapet, verdens fattige og klimaet, eller framtidige generasjoner.

Viktige fellesverdier

– For det tredje har vi prøvd å hegne om viktige fellesverdier i samfunnet, tilliten til hverandre og samfunnslimet. Når vi ser forvitring av kristne røtter og viktige fellesverdier rundt oss, har vårt svar vært at et samfunn i forandring trenger forankring, sa Hareid.

Han trakk fram blant annet at søndagen som en annerledesdag er sikret, at de jevnlige diskusjonene rundt skolegudstjenester nå går mot sin slutt og at KrF har fått på plass økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn enda en gang!

– I 2012 fikk man skattefradrag for gaver inntil 12 000 kroner. Hvert år i forrige periode økte KrF denne grensen, og i år har vi gjort det igjen. I 2018 får du fradrag for gaver inntil 40 000 kroner per år! Frivillige og ideelle organisasjoner og trossamfunn er svært viktig, både for enkeltmennesker og for samfunnet vårt.

Alle disse sakene viser tydelig KrFs kamp for et samfunn forankret i kristne verdier og det kristne menneskesynet, der din verdi ligger i den du er fremfor det du presterer, sa partilederen.

Store gjennomslag – ser framover

– Leverte du en stemme på KrF i 2017 i håp om å få mer KrF-politikk, da har du lyktes. Men det er fortsatt slik at KrF ikke sitter med en hånd på rattet, sa Hareide.

– Strategien for KrFs videre kurs skal vi legge til høsten. Den kursen må hente inspirasjon fra de erfaringene vi har gjort oss så langt i perioden, og de gjennomslagene vi har listet opp her i dag – for å bygge oppunder KrFs kamp for et varmere samfunn. Vi vil:

  • Ta sosialt ansvar
  • Bekjempe sorteringssamfunnet
  • Sette barns beste først
  • Bygge fellesskap nedenfra
  • Styrke de kristne verdiene
  • Ta globalt ansvar

Her finner du listen over 40 KrF-gjennomslag 2017-2018 til nedlasting (pdf 537 kB)