3000 kvoteflyktninger og en prosent i bistand!

KrF sørger for at Norge fortsatt skal gi en prosent av BNI i bistand og ta imot 3000 kvoteflyktninger. Dette er viktige KrF-seire i statsbudsjettet.

Geir Sigbjørn Toskedal og Torhild Bransdal
Geir Sigbjørn Toskedal og Torhild Bransdal

Et budsjett for verden

KrF har sammen med Høyre, Venstre og FrP blitt enig om et statsbudsjett for 2021. Pandemien har skapt store utfordringer for Norge, men den har og sørget for en tilbakegang i den positive fattigdomsbekjempelsestrenden i verden. Dette er et budsjett for Norge i en krevende tid, men ikke minst for å bistå under en katastrofe i verden.

En prosent i bistand

Bistand og utvikling er veldig viktige prioriteringer for KrF. Også denne gangen har KrF sørget for at en prosent av Norges BNI skal gå til bistand.

– Det som ble en krise for Norge, ble en katastrofe i verden. I følge Verdensbanken er fattigdomsbekjempelsen i verden satt tilbake med 6 til 7 år. KrF sørger for at Norge tar sitt ansvar og bidrar til å bekjempe fattigdom i verden, sier utenrikspolitisk talsperson i KrF, Geir Sigbjørn Toskedal.

– KrF er garantisten for bistandsprosenten, sier han.

Toskedal trekker spesielt frem matsikkerhet som viktig for utvikling og for fred.

– Gjennom bistandsprosenten har Norge bidratt til en offensiv satsing på matsikkerhet. Vi vet at fredsprisvinneren Verdens matvareprogram bistår mennesker på flukt og lokalsamfunn som er hardt rammet av konflikt og klimaendringer. Tilgangen på mat er essensielt for mennesker. Mat kan bli brukt som et våpen og nok mat til alle er konfliktforebyggende.

3000 kvoteflyktninger

Aldri før har flere mennesker vært på flukt. KrF har sørget for at Norge også i 2021 skal ta imot 3000 kvoteflyktninger. Aldri før har det vært tatt imot flere enn det. Innvandringspolitisk talsperson for KrF, Torhild Bransdal, er veldig fornøyd.

– Antallet kvoteflyktninger må monne og vi bør strekke oss langt for å følge FNs høykommissær sine anbefalinger til Norge. KrF har nok engang sørget for at Norge opprettholder et rekordhøyt antall kvoteflyktning, sier Bransdal.

– Dette er ikke året å redusere antallet kvoteflyktninger. Situasjonen for flyktninger i verden blir stadig verre, og etter covid-19 har den blitt ytterligere alvorlig for svært mange. Vi vet at det mange steder var alvorlig fra før, og da er det helt feil fokus om Norge skal ta enda mindre ansvar enn det vi allerede har gjort, sier hun, og avslutter:

– Dessverre er det et bredt flertall for en mer restriktiv innvandringspolitikk enn KrF ønsker på Stortinget. Det gjør meg ekstra stolt av at vi har klart å få til dette.