2 millioner til Rygge beredskapssenter

KrF har fått på plass 2 millioner kroner til Rygge beredskapssenter i Revidert nasjonalbudsjett.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

– Dette er en viktig oppstartbevilgning som vil gi en vesentlig gevinst for samtrening av nødetatene, sier Line Henriette Hjemdal, stortingsrepresentant for Østfold KrF.

KrF har lenge arbeidet for å etablere Rygge Beredskapssenter som en møteplass for nødetatene og andre innsatsressurser som bidrar til kunnskap og kompetanse for å bedre beredskapen i Norge.

– På Rygge finnes det allerede infrastruktur som i dag brukes til trening og ulike øvelser. Ved denne oppstartbevilgningen kan Rygge utvikle seg til å bli et viktig beredskapssenter, avslutter Hjemdal.