100 dager til valget – «Sammen for menneskeverd»

Nå er det 100 dager igjen til valget og det markerer vi med å lansere KrFs helt nye slagord. – Nå mobiliserer vi frem mot valget, «sammen for menneskeverd» sier partileder Ropstad.

KrFs partiledelse. Fv. Ingelin Noresjø, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug V. Bollestad. Foto: Ganesh

Med 100 dager til valget 13. september er hele KrFs organisasjon i full gang med å forberede til valgkamp. Partileder Kjell Ingolf Ropstad er klar for å komme i gang med den aktive valgkampen.

– Valgkamp er herlig! For meg er det fantastisk å se det store engasjementet for KrF rundt om i landet, og valgkamp er en fin påminnelse om hvor heldig vi er som lever i et demokratisk land. Forberedelsene for valgkampen er i full gang rundt om i lokallagene nå, sier Ropstad.

– Jeg håper virkelig at vi denne valgkampen kan få lov til å reise mer rundt og treffe folk i hele landet. Det har jeg virkelig savnet de siste 14 månedene, forteller han.

Nytt slagord

KrFs sentralstyre valgte forrige helg nytt slagord for den kommende valgkampen. Slagordet er: Sammen for menneskeverd! Noen steder vil vi se slagordet sammen med teksten «stem med hjertet».  – Vi har snakket med noen av sentralstyremedlemmene om valgkampen.

Forrige helg vedtok KrFs sentralstyre nytt slagord. Fv. Magne Supphellen, Ida L. Røse, Kjell Ingolf Ropstad og Ingelin Noresjø.

Sentralstyremedlem, Magne Supphellen, forteller at det nye slagordet forener både fellesskapet og menneskeverdet, to viktige verdier i kristendemokratiet.

– KrF skal kjempe for dem som trenger det aller mest. Vi skal være en stemme for de stemmeløse, for dem som lett havner bakerst i køen fordi de andre er sterkere: Barna og det ufødte livet, de pleietrengende, de undertrykte og de fattige. Vi vil stå sammen med alle som vil løfte disse gruppene. For alle er skapt med samme menneskeverd, forteller han.

– Menneskeverd handler ikke bare om å beskytte og vise omsorg. Det handler også om å legge til rette for den positive skaperkraften, slik at alle kan være med og bruke evner og anlegg i det godes tjeneste. Menneskeverd og god forvaltning av menneskelige ressurser henger sammen, fortsetter Supphellen, som er professor ved Norges Handelshøyskole.

Sammen for menneskeverd


Ida Lindtveit Røse, nyvalgt 1. vara til sentralstyre, sier dette om det nye slagordet og den kommende valgkampen:

– Slagordet vårt «sammen for menneskeverd» viser fundamentet i KrFs politikk. Alle mennesker er unike og uendelig verdifulle, og vi har en plikt som medmennesker for å stå opp for hverandre og hjelpe hverandre. Det gjør at vi kjemper sammen mot klimaendringene som vil true livsgrunnlaget til millioner av mennesker om vi ikke gjør endringer. Det gjør at vi kjemper for en skole der hver enkelt elev blir sett, og der ingen faller utenfor. At alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Og et kraftfullt nei til aktiv dødshjelp, sier hun, og fortsetter:

– Dette valget blir avgjørende for landets familier. Både på venstresiden og høyresiden har partiene denne høsten fattet vedtak som vil innskrenke familienes valgfrihet og fleksibilitet. Det gjør meg klar for en valgkamp der vi virkelig skal ta kjempe for familienes mulighet til å bestemme selv over sin egen hverdag, avslutter hun.

Eldre

Landsmøtet i begynnelsen av mai vedtok flere saker på eldrefeltet med fokus på de pårørende, blant annet pårørendestøtte til dem som tar seg av eldre familiemedlemmer og avlastning på resept for pårørende som påtar seg omsorgsoppgaver for hjemmeboende familiemedlemmer, som f. eks en syk ektefelle. Nestleder Ingelin Noresjø ser frem til å sette fokus på de eldre i valgkampen.

– De eldres stemme må bli hørt. Derfor har vi i regjering sørget for å hjelpe eldre, og vi har under korona gitt kommunene store støtteordninger for å bedre tilbudet for ensomme eldre. Den store frivillige innsatsen rundt de eldre må verdsettes i større grad. Jeg vil kjempe for KrFs gode eldrepolitikk denne valgkampen, avslutter hun.