10 grep mot ensomhet

KrF vil ha en nasjonal dugnad mot ensomhet. Det er enkeltmennesker, småfellesskap og lokalsamfunn som er de viktigste bidragsyterne i løsningene. Nå lanserer vi 10 grep mot ensomhet.

Portrett av Geir Jørgen Bekkevold
Geir Jørgen Bekkevold

1.  Gi slipp på ideen om at ensomhet er knyttet til alder. 

Det handler om ulike livssituasjoner og livsendringer der vi kan savne mer sosial og emosjonell støtte enn det som gis. 

2. Forsøk å la være å snakke om «de ensomme». 

Ord skaper virkelighet. Når vi snakker om mennesker som er ensomme, snakker vi om oss. Det er ikke «de ensomme» og oss andre. 

3. Hedre åpenheten. 

Mange opplever det som vanskelig å åpne opp om ensomhet og andre negative følelser. Det ligger en sårhet i å åpne seg opp for andre. Dette kan bunne i en frykt om å ikke bli tatt på alvor, å ikke ville være til bry for, skuffe eller såre de rundt seg, eller en følelse av at det i bunn og grunn er en selv det er noe galt med. Men åpenhet er bra for helsen. 

4. Forsøk å skape deg et sosialt nettverk. 

I Norge har vi mange frivillige organisasjoner som inviterer til åpne møter og arrangement. Idrett, kunst, handverk, tro og livssyn, musikk, friluftsliv, politikk og andre interesser. Møt opp, sosiale møteplasser er bra for helsen.

5. Sørg for at du har et rom der du virkelig kan være deg selv. 

Et sted du slipper å forstille deg og kan være deg selv 100%. Naturen kan være et slikt sted. Men det kan også være sammen en partner, venn eller familie. Med eller uten aktivitet.

6. Forsøk å ta vare på noen få nære venner. 

Det er kanskje enklere sagt enn gjort. Fysiske møter er viktig, kontakt på sosiale medier er ikke nok. Vennskap må pleies, tenk på relasjonen som en levende plante, den må stelles og vannes. 

7. Bekjemp stigma når du kan. 

Merkelapper skiller mennesker fra hverandre og knytter ofte den merkede personen til et sett negative egenskaper. Da øker faren for avisning og isolering av den stigmatiserte. Derfor er det lurt å la være å dele ut merkelapper.

8. Bidra til gode naboskap der du bor. 

Gode naboer er kjekt å ha. En nabo kan gi deg praktisk støtte og er noen du kan dele hverdagslivets små og store bekymringer med. Det er også en glede å gjøre noe for andre, del gjerne av dine egne ressurser. Det kan også kjennes godt å bli kjent med folk i en annen aldersgruppe enn deg selv, ikke vær redd for å ta kontakt.

9. Be kommunen lage en plan mot ensomhet. 

Alle kommuner bør ha en slik plan, ensomhet er en av våre største folkehelseutfordringer. Derfor er det alle politikeres ansvar. 

10.Husk at du aldri er alene, selv om det kan føles sånn.