Seniorpakken

Fremtidsrettet eldreomsorg med støtte til de pårørende.

En god alderdom handler om at eldre skal ha mulighet til å være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv, så lenge helsen strekker til og kunne ha en meningsfull hverdag.

rørende er viktige i alle livets faser

Noen som kjenner meg

Seniorpakken – vi vil:
• Styrke pårørande arbeidet i kommunen med støtte til aktuelle idelle og frivillige aktører
• Ti pårørande/ fraværsdager som velferdspermisjon på same måte som ein er heime med sjukt barn
• Innføre ”Noen som kjenner meg reform”
• Åndelig omsorg som ein naturlig del av vårt omsorgsarbeid
• Utvide dagsentertilbodet
• Tilby ulike tilbod etter behov gjennom meistringstrapp:
1) Heimebuande med oppfølging
2) Bufellesskap
3) Sjukeheim

Aktive seniorer

Stavanger KrF vil blant annet arbeide for:

  • Et mangfoldig aktivitetstilbud for seniorer.
  • Å videreutvikle seniorsentrene slik at de kan gi ulike rådgivningstjenester som eldre trenger for å kunne bo hjemme, bla. digital opplæring og hjelp, tilpassing av bolig og økonomisk rådgiving.
  • Å se på samlokalisering av eldresenter, frivillighetssentraler og fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.
  • Å gi ansatte i kommunen mulighet for å kunne ta vakter og oppdrag for kommunen også etter fylte 70 år.

Eldreomsorg

Stavanger KrF vil blant annet arbeide for:

  • Å bygge en interkommunal demenslandsby.
  • Å bygge et nytt, stort sykehjem på Hinna i kommunestyreperioden.
  • Å styrke det kommunale samarbeidet med frivillige organisasjoner som kan gi eldre meningsfull aktivitet og mennskelig fellesskap i hverdagen.
Annonse seniorpolitikk - Stavanger KrF
Tid til det viktigste

Kommuneprogram for Stavanger KrF 2023 -2027

Kommunevalgliste for Stavanger KrF 2023 -2027