Familiepakken

Redusert arbeidstid gir mer tid til de minste!

«Verdens viktigste jobb». For å møte en stressende hverdag for småbarnsforeldre foreslår Stavanger KrF at vi prøver ut en ordning der en jobber 90 % og får 100 prosent lønn. I første omgang vil vi at dette skal gjelde familier med barn opp til 2 år og er tilsette i Stavanger kommune. Vi gjør dette for å minke stresset på barnefamilier og at en skal få litt mer tid til det viktigste.

Tid til få og ta vare på barn

Litt meir kvilepuls, gjerne

Den lykkelige 90-prosent­familien

Tid til det viktigste

Fritidskort for alle mellom 6-18 år!

Stavanger KrF ønsker at alle barn og unge i kommunen skal få støtte til fritidsaktiviteter. Å investere i barna våre er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktivitetar, kan flere få blomstre og oppleve mestring, i ett fellesskap der de kan bli sett og følgt opp av trygge voksne.

Skal ikke være foreldrene si lommebok som avgjør

Stavanger skal være en familievennlig kommune

Stavanger KrF vil arbeide for:

Å innføre et fritidskort på 3000 kr pr barn mellom 6-18 år som de kan bruke på fritidsaktiveter innen kultur og idrett.

Annonse Fritidskort Stavanger KrF
Tid til det viktigste

Kommuneprogram for Stavanger KrF 2023 -2027

Kommunevalgliste for Stavanger KrF 2023 -2027