Eiendomsskatt

Nei til skatt på våre hjem, fjern eiendomsskatten!

Vi må følge med i den tida vi er i akkurat nå, og gjøre Stavanger attraktiv for alle

Eiendomsskatt Stavanger KrF -
Nei til skatt på våre hjem

Eiendomsskatt er en usosial skatt, noe vi ikke har behov for i denne tida når matprisene stig, kommunale og statlige utgifter øker, strømutgiftene er høyere og det økonomiske «trøkket» på familier er stor. Mange velger og i dag å bo alene, og for disse gruppene rammer skatten hardest.

Eiendomsskatt Stavanger
Nei til skatt på våre hjem

I tråd med Stavanger KrF sitt program så ønsker vi å redusere skatt på eiendom gradvis i neste periode. Våre nabokommuner har ikke eiendomsskatt, og med Stavanger kommune sin solide økonomi trenger vi ikke denne tilleggsskatten.

Annonse Eiendomsskatt Stavanger KrF
Ordførerkandidat for Stavanger KrF – Henrik Halleland

Kommuneprogram for Stavanger KrF 2023 -2027

Kommunevalgliste for Stavanger KrF 2023 -2027