Sørreisa KrF

Kommunestyregruppen

Jarl Kato Solset

Kommunest. gruppeleder

Per Eirik Mathisen

Kommunest. 2. vara

Elisabeth Foldøy

Kommunest. 3. vara

Lokallagsstyret

Jarl Kato Solset

Lokallagsleder

Jostein Mathisen

Lokallag 2. nestleder

Annhild Aadland

Lokallag kasserer

Sven Faltin Foldøy

Lokallag sekretær

Solveig Ljones Mathisen

Lokallag styremedlem

Per Eirik Mathisen

Lokallag 2. vara