Skiptvet KrF

Kommunestyregruppen

Thomas Graff

Kommunest. gruppeleder

Roy Sletner

Kommunest. 1. vara

Farrukh Iqbal

Kommunest. 2. vara

Harald Frorud

Kommunest. 4. vara

Lokallagsstyret

Thomas Graff

Lokallag nestleder

Hans Robert Dahl

Lokallag kasserer

Thomas Graff

Lokallag sekretær

Harald Frorud

Lokallag styremedlem

Thomas Graff

Kommunest. gruppeleder

Olav Koppang

Lokallag 1. vara

Willy Langli

Lokallag 2. vara