Kommunevalgliste

Bilde av Geir Svenningsen

Geir Svenningsen

01. plass

Janne Kristine Kjøstvedt

02. plass

Oddvar Espegren

04. plass

Lene Wennerberg

06. plass

Kaja Nyberg

07. plass

Preben Bronsta Gitmark

08. plass

Anne Berit Repstad

09. plass

Inger Cecilie Neset

10. plass

Rune Roppestad Daltveit

11. plass

Elin Brovig

12. plass

Odd Kristian Nordvoll

13. plass

Trygve Raen

14. plass

Mari Bronsta Gitmark

15. plass

Monica Rønhovde

17. plass

Stein Kjetil Watne

18. plass