Lier KrF

Kommunestyregruppen

Morten Egeberg

Kommunest. gruppeleder

Tone Christine Cook Skustad

Kommunest. 1. vara

Lokallagsstyret

Robert Leine

Robert Leine

Lokallagsleder

Leif Arne Aannestad

Lokallag kasserer

Ragnhild Moslet Egeberg

Lokallag styremedlem

Tone Christine Cook Skustad

Lokallag styremedlem

Morten Egeberg

Kommunest. gruppeleder