Hurdal KrF

Lokallagsstyret

Inger Brennsæter

Lokallagsleder

Thomas Sørlien

Lokallag nestleder

Kjetil Rydland

Lokallag kasserer

Thomas Sørlien

Lokallag styremedlem

Thomas Sørlien

Kommunest. gruppeleder

Jon Petter Stangeland

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Thomas Sørlien

Kommunest. gruppeleder

Jon Petter Stangeland

Kommunest. 1. vara

Kjetil Rydland

Kommunest. 2. vara

Eldbjørg Ingeborgrud Lundby

Kommunest. 4. vara