Bamble KrF

Lokallagsstyret

Vibeke Gyllensten

Lokallagsleder

Lars Rise

Lokallag nestleder

Atle Gyllensten

Lokallag kasserer

Thomas Rudolf Thomassen

Lokallag sekretær

Finn Arild Arntzen

Lokallag styremedlem

Narve Henry Pedersen

Lokallag styremedlem

Atle Gyllensten

Kommunest. gruppeleder

Jan Erik Gyllensten

Lokallag 1. vara

Jostein Gjærum

Lokallag 2. vara

Vegar Johnsen

Lokallag 3. vara

Kommunestyregruppen

Atle Gyllensten

Kommunest. gruppeleder

Vegar Johnsen

Kommunest. 1. vara

Vibeke Gyllensten

Kommunest. 2. vara

Jostein Gjærum

Kommunest. 3. vara

Finn Arild Arntzen

Kommunest. 4. vara