Ås KrF

Lokallagsstyret

Paul Bolus Johansen

Paul Bolus Johansen

Lokallagsleder

Åsgeir Rossebø Almås

Lokallag nestleder

Olav Aardalsbakke

Lokallag kasserer

Helge Sjursen

Lokallag sekretær

Tone Grindal

Lokallag styremedlem

Paul Bolus Johansen

Paul Bolus Johansen

Kommunest. gruppeleder

Arve Skutlaberg

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Paul Bolus Johansen

Paul Bolus Johansen

Kommunest. gruppeleder

Åsgeir Rossebø Almås

Kommunest. 1. vara

Morten Lillemo

Kommunest. 2. vara

Tone Grindal

Kommunest. 3. vara