Brosjyre kommunevalget 2023

Forside til Alvdal KrF sin valgkampbrosjyre 2023. Bilde av 2.kandidat Astrid Nygard, 1.kandidat Lars Gustav Moldstad og 3.kandidat Lillian Henningsen
Alvdal KrF sin brosjyre til kommunevalget 2023
Midtside til valgkampbrosjyren til Alvdal KrF med bilde av kandidatene og tekst om hva de brenner for.
Alvdal KrF sin brosjyre til kommunevalget 2023
Baksiden til valgkampbrosjyren til Alvdal KrF med tekst om "hvorfor stemme på Alvdal KrF".
Alvdal KrF sin brosjyre til kommunevalget 2023