Tore Storehaug, Sogn og Fjordane KrF

Om Tore Storehaug

Tore Storehaug er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane og medlem av Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen.

Biografi


Personalia

Født 18.02.1992 i Askvoll, Sogn og Fjordane
Sønn av Fiskar Inge Storehaug (1962-) og Lærar Sigrid Lunde (1965-)


Stortingsperioder

Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 2017 - 2021, KrF.


Medlemskap i stortingskomiteer

2017-2021
Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
Medlem, Finanskomiteen, 31.01.2019 - 30.09.2021


Medlemskap i delegasjoner

2017-2021
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2019


Medlemskap i gruppestyrer

2017-2021
Første varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 30.09.2021