Jorunn E. G. Lossius

Om Jorunn Gleditsch Lossius

Møter fast for Kjell Ingolf Ropstad (Aust-Agder). Medlem av Familie- og kulturkomiteen.

Biografi

Personalia

Født 29.02.1980

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 2017 - 2021, KrF.

Vararepresentasjoner

Møter fast som representant fra 22.01.2019 for Kjell Ingolf Ropstad.

Medlemskap i stortingskomiteer

2017-2021 Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 31.01.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

2017-2021 Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 30.09.2021